Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorTopçu, Güneş
dc.date.accessioned2021-11-24T11:33:18Z
dc.date.available2021-11-24T11:33:18Z
dc.date.issued2020-10-30
dc.identifier.citationTopçu, G. (2020). Bank Performance And Board Structure: Evidence From Turkey. Management and Political Sciences Review , 2 (1) , 1-17en_US
dc.identifier.issn2636-8684
dc.identifier.issn2791-6529
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/pub/mpsr/issue/57618/784427
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12428/3351
dc.descriptionTopçu, Güneş, (Çanakkale Onsekiz Mart University Faculty of Political Sciences Department of Management)en_US
dc.description.abstractThis paper examines the impact of board structure on financial performances of the 14 publicly traded commercial banks operating in Turkey over the period 2007 to 2019. Board structure variables are board size, proportion of independent directors on the board, and the proportion of female directors on the board. I used dynamic panel data analysis and estimated the parameters of the regression equation using the two-step generalized method of moments (GMM). Results of the regression analyses show that while board size and proportion of independent directors on the board have significant and positive impacts on banks’ financial performance, proportion of female directors on the board does not have a significant impact on banks’ financial performance. As the policy implications, banks should increase the number of independent directors on the board; however, it is difficult to explain the significance of female participationon the board as the number of women on the boards is very low for the given sample of banks.en_US
dc.description.abstractBu çalışmada, yönetim kurulu yapısının Türkiye’de faaliyet gösteren 14 adet ticari bankanın 2007 ve 2019 yılları arası finansal performansları üzerindeki etkisi incelenmiştir.Yönetim kurulu yapısını incelemek için seçilen değişkenler yönetim kurulu üye sayısı, yönetim kurulundaki bağımsız üye sayısının toplam üye sayısına oranı ve yönetim kurulundaki kadın üye sayısının toplam üye sayısına oranıdır. Bu çalışmada dinamik panel veri analizi yapılmış ve regresyon katsayıları İki Aşamalı Sistem Genelleştirilmiş Momentler yöntemiyle tahmin edilmiştir. Regresyon analizi sonuçlarına göre yönetim kurulu üye sayısının ve bağımsız üye sayısının toplam üye sayısına oranının bankaların finansal performansları üzerinde anlamlı ve pozitif etkisi varken, yönetim kurulundaki kadın üye sayısının toplam üye sayısına oranının bankaların finansal performansları üzerinde anlamlı bir etkisinin çıkmadığı görülmüştür. Sonuçlara göre, bankaların, yönetim kurullarındaki bağımsız üye sayısını artırması tavsiye edilirken, yönetim kurullarındaki kadın üye sayısının azlığının yönetim kurullarındaki cinsiyet çeşitliliğinin getireceği faydayı ölçmede oluşturacağı zorluklardan dolayı kadın üyelerin sayısı hakkındabir sonuca varılamamıştır.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesien_US
dc.rights.uriinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBank performanceen_US
dc.subjectIndependent directorsen_US
dc.subjectBoard sizeen_US
dc.subjectWomen directorsen_US
dc.subjectBanka performansıen_US
dc.subjectBağımsız üyeen_US
dc.subjectYönetim kurulu büyüklüğüen_US
dc.subjectKadın yönetim kurulu üyelerien_US
dc.titleBank Performance And Board Structure: Evidence From Turkeyen_US
dc.typearticleen_US
dc.authorid0000-0001-8810-8945en_US
dc.relation.ispartofManagement and Political Sciences Reviewen_US
dc.departmentFakülteler, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Bölümüen_US
dc.institutionauthorTopçu, Güneşen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record