Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorKonyalı, Coşkun
dc.date.accessioned2021-11-15T09:08:04Z
dc.date.available2021-11-15T09:08:04Z
dc.date.issued2020-12-31
dc.identifier.citationKonyalı, C. (2020). Teke Spermasının Kriyokonservasyonu ve Uygun Yöntem Kullanımı. Lapseki Meslek Yüksekokulu Uygulamalı Araştırmalar Dergisi, 1 (2), 118-129.en_US
dc.identifier.issn2717-8285
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/pub/ljar/issue/59169/835539
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12428/3318
dc.descriptionKonyali, Coskun, (Çanakkale Meslek Yüksekokulu Lapseki Meslek Yüksekokulu Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri)en_US
dc.description.abstractKriyokonservasyon, üreme biyoteknolojisi, ıslah ve genetik kaynakların korunma ve muhafazası gibi birçok alanda önemli fayda sağlamaktadır. Uygun kriyokonservasyon yöntemleri sayesinde üremede başarı arttırılabilecektir. Özellikle keçiler gibi mevsime bağlı üreme yapısına sahip türlerde kriyokonservasyon büyük avantaj sağlamaktadır. Türlere göre üreme biyoteknolojilerinin geliştirilmesi, sahip oldukları biyolojik farklılıkların bir sonucu olup, dondurma çözdürme sonrası hayatta kalma oranı türlere göre önemli farklılık göstermektedir. Sperma membranının lipid ve protein gibi kompozisyonunu oluşturan bileşenlerin çözdürme sonrası kalite üzerinde etkili olduğu bilinmektedir. Teke spermasının özelliklerinin belirlenerek uygun semen alımı, değerlendirilmesi işlemleri ile dondurma protokollerinin geliştirilmesi üreme performansını arttırıcı önemli unsurlar olup, yapay tohumlama ya da diğer in vitro – in vivo çalışmalarda spermin kullanılabilirliğini etkilemektedir. Kriyokonservasyonun zararlı ve öldürücü etkisinin azaltılması dondurma çözdürme sonrası sperm kalitesi üzerinde doğrudan etkilidir. Dondurmada kullanılan çözelti ve biyolojik ortamların iyileştirilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda tekelerde semen alımı, işlenmesi, kriyokonservasyonu ve çözdürme süreçlerini kapsayan protokollerin maliyet, iş gücü ve zaman tasarrufu da sağlayarak uygun sperm analiz yöntemlerin oluşturulması gerekmektedir.en_US
dc.description.abstractCryoconservation provides significant benefits in many areas such as reproductive biotechnology, breeding and protection and conservation of genetic resources. Thanks to appropriate cryoconservation methods, success in reproduction can be increased. Cryoconservation provides a great advantage especially in species with seasonal reproductive structure such as goats. The development of reproductive biotechnology by species is a result of their biological differences, and the survival rate after freezing thawing varies significantly according to species. It is known that the components that make up the composition of the sperm membrane such as lipid and protein are effective on the quality after thawing. Determining the characteristics of buck semen and developing appropriate semen collection, evaluation and freezing protocols are important factors that increase reproductive performance and affect the availability of sperm in artificial insemination or other in vitro - in vivo studies. Reducing the detrimental and lethal effect of cryoconservation has a direct effect on sperm quality after freezing and thawing. The solution and biological environments used in crioconservative diluents need to be improved. In this context, protocols covering semen collection, processing, cryoconservation and thawing processes in bucks should be established, and appropriate sperm analysis methods should be used by saving cost, labor and time.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesien_US
dc.rights.uriinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKolesterolen_US
dc.subjectSiklodekstrinen_US
dc.subjectSperm analizen_US
dc.subjectSperm kaliteen_US
dc.subjectÜremeen_US
dc.subjectCASAen_US
dc.subjectCholesterolen_US
dc.subjectCyclodextrinen_US
dc.subjectSperm analysisen_US
dc.subjectSperm qualityen_US
dc.subjectReproductionen_US
dc.titleTeke Spermasının Kriyokonservasyonu ve Uygun Yöntem Kullanımıen_US
dc.title.alternativeCrioconservation of Buck Sperm and Using of Appropriate Methoden_US
dc.typeotheren_US
dc.authorid0000-0001-7407-6946en_US
dc.relation.ispartofLapseki Meslek Yüksekokulu Uygulamalı Araştırmalar Dergisien_US
dc.departmentMeslek Yüksekokulları, Lapseki Meslek Yüksekokulu, Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Bölümüen_US
dc.institutionauthorKonyali, Coskunen_US
dc.relation.publicationcategoryDiğeren_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record