Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorSakaldaş, Mustafa
dc.contributor.authorGündoğdu, Mehmet Ali
dc.contributor.authorKaynaş, Kenan
dc.date.accessioned2021-10-31T07:21:55Z
dc.date.available2021-10-31T07:21:55Z
dc.date.issued2020-06-29
dc.identifier.citationSakaldaş, M., Gündoğdu, M. A. & Kaynaş, K. (2020). 1-Methylcyclopropene Uygulamalarının Fuji (Malus domestica Cv. Fuji Zhen Aztec) Elma Çeşidinde Kalite Özelliklerine Etkileri. Lapseki Meslek Yüksekokulu Uygulamalı Araştırmalar Dergisi, 1 (1), 61-68.en_US
dc.identifier.issn2717-8285
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/pub/ljar/issue/59155/709544
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12428/3295
dc.descriptionSakaldaş, Mustafa, (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lapseki MYO Gıda İşleme Bölümü) ; Gündoğdu, Mehmet Ali ; Kaynaş, Kenan, (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü)en_US
dc.description.abstractBu çalışmada Ülkemiz için yeni bir çeşide ait yeni bir klon olan Fuji Zhen Aztec’de 1- Methylcyclopropane (1-MCP) uygulamasının yeni formu olan protabs uygulamasının soğuk muhafaza süresince kalite üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Bu kapsamda Çanakkale’de bulunan Kepez yöresinden hasat edilmiş Fuji Zhen Aztec meyveleri 312,5 ppb, 625 ppb ve 1250 ppb uygulama dozlarına tabi tutularak 0°C ile 1°C arası sıcaklık ve %90-%95 oransal nem koşullarında sırasıyla 60, 120 ve 180 gün süreçte muhafaza edilmişlerdir. Meyveler soğuk muhafaza süreleri sonunda 7 gün süreyle 20-22°C sıcaklık koşullarında raf ömrüne tabi tutulmuşlardır. Hasattan sonra ve raf ömrü sonunda elma meyvelerinde bazı kalite özelliklerinin değişimi incelenmiştir. Bu özellikler meyve eti sertliği, suda çözünür kuru madde oranı, malik asit miktarı, toplam fenolik bileşik değeri ve etilen emisyon değeri olmuştur. Elde edilen sonuçlara göre; depolama süresinin uzaması tüm kalite özellikleri üzerinde olumsuz etkide bulunmuştur. Bunun yanında 625 ppb ve 1250 ppb dozunda 1-MCP protabs, depolama süresince kalite kayıplarının en az görüldüğü uygulamalar olmuşlardır.en_US
dc.description.abstractIn this research the effects of 1-Methylcyclopropane (1-MCP) protabs, the new form of the treatment on quality of Fuji Zhen Aztec that is a new variety for our country during storage were investigated. In this context, Fuji Zhen Aztec apple fruits harvested from Kepez district located in Çanakkale were treated with 312.5 ppb, 625 ppb and 1250 ppb doses then stored between 0°C and 1°C temperature and 90%-95% relative humidity conditions for 60, 120 and 180 days respectively. Fruits were kept at 20-22°C temperature conditions for 7 days as shelf life. Some quality changes on apple fruits were evaluated after each storage and shelf life period. These quality parameters were fruit firmness, soluble solids content, malic acid content, total phenolic compounds and ethylene emission. According to the results prolonged storage period effected all quality parameters negatively. Furthermore 1-MCP protabs applications with 625 ppb and 1250 ppb doses were fixed as the most effective as minimizing the quality losses during storage.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesien_US
dc.rights.uriinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMalus domesticaen_US
dc.subject1-Methylcyclopropeneen_US
dc.subjectKalite özelliklerien_US
dc.subjectDepolama süresien_US
dc.subjectRaf ömrüen_US
dc.subjectMalus domesticaen_US
dc.subject1-Methylcyclopropeneen_US
dc.subjectShelf lifeen_US
dc.subjectStorage perioden_US
dc.subjectQuality parametersen_US
dc.title1-Methylcyclopropene Uygulamalarının Fuji (Malus domestica Cv. Fuji Zhen Aztec) Elma Çeşidinde Kalite Özelliklerine Etkilerien_US
dc.title.alternativeThe Effects of 1-Methylcyclopropene Treatments on quaility parameters of Fuji (Malus domestica Cv. Fuji Zhen Aztec)en_US
dc.typearticleen_US
dc.authorid0000-0002-4105-6399en_US
dc.authorid0000-0002-5802-5505en_US
dc.authorid0000-0002-5925-721Xen_US
dc.relation.ispartofLapseki Meslek Yüksekokulu Uygulamalı Araştırmalar Dergisien_US
dc.departmentMeslek Yüksekokulları, Lapseki Meslek Yüksekokulu, Gıda İşleme Bölümüen_US
dc.departmentFakülteler, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümüen_US
dc.institutionauthorSakaldaş, Mustafaen_US
dc.institutionauthorGündoğdu, Mehmet Alien_US
dc.institutionauthorKaynaş, Kenanen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record