Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorDardeniz, Alper
dc.contributor.authorAtik, Fulya
dc.date.accessioned2021-10-30T11:21:51Z
dc.date.available2021-10-30T11:21:51Z
dc.date.issued2020-06-29
dc.identifier.citationAtik, F. & Dardeniz, A. (2020). Yalova İncisi Üzüm Çeşidinde Farklı Taç Yönetimi Uygulamalarının Üzüm Verim ve Kalitesi Üzerine Etkileri. Lapseki Meslek Yüksekokulu Uygulamalı Araştırmalar Dergisi, 1 (1), 99-109.en_US
dc.identifier.issn2717-8285
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/pub/ljar/issue/59155/733731
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12428/3292
dc.descriptionDardeniz, Alper ; Atik, Fulya (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü)en_US
dc.description.abstractBu araştırma 2016 ve 2017 yıllarında, ‘ÇOMÜ Dardanos Yerleşkesi Ziraat Fakültesi Çiftliği Bitkisel Üretim ve Araştırma Birimi’ ‘Sofralık Üzüm Çeşitleri Araştırma ve Uygulama Bağı’ında yürütülmüş, materyal olarak ‘Yalova İncisi’ üzüm çeşidi kullanılmıştır. ‘Yalova İncisi’ üzüm çeşidinde farklı taç yönetimi uygulamaları olarak; 1. uygulamada; birinci sürgün bağlama tellerinin 10 cm altından tepe alma, 2. uygulamada; birinci sürgün bağlama tellerinin 10 cm üzerinden tepe alma, 3. uygulamada (kontrol); ikinci sürgün bağlama tellerinin 10 cm üzerinden tepe alma, 4. uygulamada; yazlık sürgünleri ikinci sürgün bağlama tellerinin üzerine uzunlamasına yatırıp bağlama ve 5. uygulamada ise; yazlık sürgünleri Sylvoz usülü ikinci bağlama tellerinin üzerinden aşağıya doğru sarkıtıp bağlama uygulamalarına yer verilmiştir. ‘Yalova İncisi’ üzüm çeşidinde yapılan farklı taç yönetimi uygulamaları çeşidin omca başına verim (g/omca), salkım sayısı (adet/omca), salkım eni (cm), salkım boyu (cm), salkım sıklığı (1–9), salkım ağırlığı (g/salkım), tane sayısı (adet/salkım), %SÇKM, pH, %asitlik ve olgunluk indisi üzerinde önemli farklılıklar oluşturmuştur. İki yıllık bulgulara göre; en yüksek omca başına verim 2. uygulamadan (4356,0 g) elde edilirken, en düşük omca başına verim ayrı grupları oluşturan sırasıyla 3. uygulama (kontrol) (3002,8 g) ve 1. uygulamadan (3028,6 g) alınmış, diğer uygulamalar ara gruplarda yer almıştır. ‘Yalova İncisi’ üzüm çeşidinde iki yıllık bulgulara göre; en olgun taneleri sırasıyla 4. uygulama (27,63), 3. uygulama (25,41) ve 5. uygulama (25,35) verirken, en düşük olgunluk indisi 1. uygulamadan (21,92) alınmış, 2. uygulama (24,44) ise ara grubu oluşturmuştur.en_US
dc.description.abstractThis research was conducted in 2016 and 2017 in ‘Research Vineyard of Table Grape Varieties’ ‘Faculty of Agriculture’s Plant Production and Research Farm’ in Dardanos Settlement of ÇOMÜ’. ‘Yalova İncisi’ table grape variety were used as the research material. Different canopy management practices were applied in ‘Yalova İncisi’ table grape variety. Applications were carry out as topping below 10 cm from the first phase of shoot tying cords in first application, topping above 10 cm from the first phase of shoot tying cords in second application, topping above 10 cm from the second phase of shoot tying cords in third application (control), tying the summer shoots on the second tying cords in longitudinal position in fourth application and tying with swing down to Sylvoz style summer shoots from the second tying cordsin fifth application. The different canopy management practices in the grape variety of ‘Yalova İncisi’ caused significant differences on the yield per vinestock (g/vinestock), the number of clusters (number/vinestock), the cluster width (cm), the cluster length (cm), the cluster density (1–9), the cluster weight (g/cluster), the number of berry (number/cluster), %SCKM, pH, %acidity and the maturity index. According to biennial findings, the highest yield per vinestock was obtained from the second application (4356.0 g). The lowest yield per vinestock was obtained from third application (control) (3002.8 g) and first application (3028.6 g) respectively which formed the separate groups and the other applications were included in the intermediate groups. According to biennial results the most mature berries were given fourth application (27.63), third application (25.41) and fifth application (25.35) respectively. According to biennial results of the ‘Yalova İncisi’ grape variety the lowest maturity index was taken from the first application (21.92) and the second application (24.44) formed the intermediate group.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesien_US
dc.rights.uriinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectVitis vinifera L.en_US
dc.subject‘Yalova İncisi’en_US
dc.subjectTaç yönetimien_US
dc.subjectVerimen_US
dc.subjectKaliteen_US
dc.subjectVitis vinifera L.en_US
dc.subject‘Yalova İncisi’en_US
dc.subjectCanopy managementen_US
dc.subjectCrop yielden_US
dc.subjectQualityen_US
dc.titleYalova İncisi Üzüm Çeşidinde Farklı Taç Yönetimi Uygulamalarının Üzüm Verim ve Kalitesi Üzerine Etkilerien_US
dc.title.alternativeThe Effects of Different Canopy Management Applications on Yield and Quality in ‘Yalova İncisi’ Grape Varietyen_US
dc.typearticleen_US
dc.authorid0000-0003-3480-6620en_US
dc.authorid0000en_US
dc.relation.ispartofLapseki Meslek Yüksekokulu Uygulamalı Araştırmalar Dergisien_US
dc.departmentFakülteler, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümüen_US
dc.institutionauthorDardeniz, Alperen_US
dc.institutionauthorAtik, Fulyaen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record