Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorGörün, Mustafa
dc.contributor.authorGül, Hüseyin
dc.date.accessioned2014-07-01T13:21:02Z
dc.date.available2014-07-01T13:21:02Z
dc.date.issued2010-12
dc.identifier.citationGörün, M. ve Gül, H. (2010). Avrupa Birliği’nde bölgesel idari yapılanmaların dönüşümünde uluslarüstü ve uluslararası faktörler. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 5 (2), 81-101.en_US
dc.identifier.issn1306-8946
dc.identifier.urihttp://gkd.comu.edu.tr/images/form/dosya/dosya_430286.pdf
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12428/326
dc.description.abstract90’lı yıllardan itibaren Avrupa bütünleşmesi sürecinin ivme kazanmasına paralel olarak sürece iştirak eden ülkelerin idari yapıları, özellikle yerel ve bölgesel birimlerin ön plana çıkması ve yer yer güçlenmesi şeklinde kendisini gösteren bir dönüşüm sürecine maruz kalmıştır. Genellikle “bölgeselleşme” olarak ifade edilen bu durum başta küreselleşme olmak üzere bir takım dış dinamiklerden de etkilenmekle birlikte süreç üzerinde etki eden temel faktör Avrupa bütünleşmesi olmuştur. Bu çalışma söz konusu bütünleşme sürecinin bölgeselleşme üzerinde ne şekilde etkili olduğunu temel çizgileriyle ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu amaçla öncelikle bölgeselleşmenin uluslarüstü faktörü olarak AB’nin ilgili politika ve yaklaşımları ile bazı bölgelerin daha fazla yetki ve sorumluluk taleplerinin nasıl etkili olduğu ele alınacaktır. Ayrıca geniş anlamda Avrupa bütünleşmesinin bir uzantısı sayılabilecek olan Avrupa Konseyi’nin ilgili düzenlemelerine de bu bağlamda yer verilecek, böylelikle bölgeselleşmenin uluslar arası faktörleri ortaya konmuş olacaktır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Dr. H. İbrahim Bodur Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezien_US
dc.rights.uriinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAvrupa Birliğien_US
dc.subjectBölgeselleşmeen_US
dc.subjectAvrupa bütünleşmesien_US
dc.subjectKonsey sözleşmelerien_US
dc.titleAvrupa Birliği’nde bölgesel idari yapılanmaların dönüşümünde uluslarüstü ve uluslararası faktörleren_US
dc.title.alternativeSupranational and international factors of transformation of regional administrative structures in the euen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.ispartofGirişimcilik ve Kalkınma Dergisien_US
dc.department[Belirlenecek]en_US
dc.institutionauthor. . .en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record