Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorGözden, Mustafa Erhan
dc.date.accessioned2021-10-12T13:39:21Z
dc.date.available2021-10-12T13:39:21Z
dc.date.issued2021-03-21
dc.identifier.citationGözden, M. E. (2021). Kur’an’a Göre Ruh-Nefs İlişkisi Bağlamında Psikolojik Gerilimin Mahiyeti. Kilitbahir, 18, 36-80en_US
dc.identifier.issn2687-2692
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/pub/kilitbahir/issue/60827/840013
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12428/3267
dc.descriptionGözden, Mustafa Erhan, (Doktora Öğrencisi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı)en_US
dc.description.abstractRuh ve nefs kavramları insan psikolojisini ifade etmede kullanılan iki anahtar terimdir. Bunlar, zamanla anlam bakımından iç içe girmiş ve bazı yerlerde birbirlerinin yerine kullanılır hâle gelmiştir. İç dünyadaki olgular mutlaka bu iki unsurdan biriyle izah edilmektedir. Stres olarak da bilinen psikolojik gerilim bu olguların başında gelmektedir. Bu meyanda psikolojik gerilimin mahiyetinin, kendisiyle başa çıkma bakımından ruha veya nefse atfen açıklanması kanaatimizce önemlidir. Bu çalışmada, psikolojik gerilimin ruh-nefs ilişkisi bağlamında Kur’ânî verilere göre değerlendirilmesi hedeflenmiştir.en_US
dc.description.abstractThe concept of soul and nafs are two keywords used in expressing human psychology. These have intertwined in meaning over time and have become interchangeable in some cases. The phenomena in spiritual world are necessarily explained by one of these terms. Psychological tension, also known as stress, lead of these phenomena. In this context, we believe, it is important to explain the nature of psychological tension in point of handling, with reference to soul or nafs. In this study, we aimed to evaluate the concept of psychological tension in the context of soul and nafs according to Qur’anic data.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesien_US
dc.rights.uriinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKur’anen_US
dc.subjectPsikolojien_US
dc.subjectRuhen_US
dc.subjectNefsen_US
dc.subjectGerilimen_US
dc.subjectQuranen_US
dc.subjectPsychologyen_US
dc.subjectSoulen_US
dc.subjectNafsen_US
dc.subjectTensionen_US
dc.titleKur’an’a Göre Ruh-Nefs İlişkisi Bağlamında Psikolojik Gerilimin Mahiyetien_US
dc.title.alternativeThe Nature of Psychological Tension in the Context of Soul-Nafs Relationship According to the Quranen_US
dc.typearticleen_US
dc.authorid0000-0003-4346-4609en_US
dc.relation.ispartofKilitbahir (İlahiyat Fakültesi Dergisi)en_US
dc.departmentEnstitüler, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalıen_US
dc.departmentFakülteler, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümüen_US
dc.institutionauthorGözden, Mustafa Erhanen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record