Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorÖzkan, Abdullah
dc.date.accessioned2021-09-05T22:28:10Z
dc.date.available2021-09-05T22:28:10Z
dc.date.issued2019-03-27
dc.identifier.citationÖzkan, A. (2019). A Libyan Novel in Metropolis: In the Country of Men . Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi , (14) , 283-298 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/comuifd/issue/44171/545165en_US
dc.identifier.issn2687-2692
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/pub/comuifd/issue/44171/545165
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12428/3236
dc.descriptionÖzkan, Abdullah, (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Felsefesi Anabilim Dalı)en_US
dc.description.abstractOrientalism, which played a key role in the exploitation of resources owned by the Eastern societies, was born mostly at the hands of the people with Western origins and carried on by them for a long time. It is possible to say that people with Western origins remained at bay and stopped feeding Orientalism openly after the second half of the twentieth century, and especially after the criticisms of Edward Said. It seems that the emerging vacuum is filled by the natives who are fluent in Western languages. In this new phenomenon called as New-Orientalism, the native informant puts his so-called inside knowledge on the Western market in the form of travel writing, memoir, journalistic reporting, and social commentary with the mixture of prejudices created by old Orientalism. In this article, these subjects have been treated more comprehensively and the book In the Country of Men by the Libyan author Hisham Matar has been analyzed in their context.en_US
dc.description.abstractDoğu toplumlarının sahip oldukları zenginliklerin sistematik bir şekilde sömürülmesinde kullanılan Şarkiyatçılık disiplini genellikle batılı oldukları söylenebilecek kimseler tarafından icat edilmiş ve yine batılılar tarafından sömürü işleminin uzun yıllar devam etmesini sağlamak için kullanılmıştır. Fakat yirminci yüzyılın ikinci yarısından itibaren ve özellikle Edward Said’in şarkiyatçılığa yaptığı eleştirilerle birlikte bu disiplini besleyen batılıların bu disiplin içindeki etkinliklerini azalttıklarını ve kendilerini kenara çektikleri söylenebilir. Onların çekilmesiyle ortaya çıkan boşluğun ise batı dillerinde beceri sahibi doğulular tarafından doldurulduğu gözlemlenebilir. Yenişarkiyatçılık olarak isimlendirilen bu yeni olguyla birlikte, doğulu yerel muhbirler güya içeriden edindikleri bilgileri seyahat yazıları, anı, köşe yazısı veya sosyal analiz gibi formlar içerisinde eski şarkiyatçılığın yarattığı önyargılarla da karıştırarak batı pazarlarında piyasaya sürmektedirler. Bumakalede bu konular biraz daha ayrıntılı bir şekilde ele alınmış ve Libyalı yazar Hişam Matar’ın Erkekler Ülkesinde isimli romanı bu konular bağlamında incelenmiştir.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesien_US
dc.rights.uriinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectOrientalismen_US
dc.subjectNew-Orientalismen_US
dc.subjectNative informanten_US
dc.subjectHisham Mataren_US
dc.subjectIn the Country of Menen_US
dc.subjectŞarkiyatçılıken_US
dc.subjectYeni-şarkiyatçılıken_US
dc.subjectYerel muhbiren_US
dc.subjectHişam Mataren_US
dc.subjectErkekler ülkesindeen_US
dc.titleA Libyan Novel in Metropolis: In the Country of Menen_US
dc.title.alternativeMetropolde Bir Libya Romanı: Erkekler Ülkesindeen_US
dc.typearticleen_US
dc.authorid0000en_US
dc.relation.ispartofKilitbahir (İlahiyat Fakültesi Dergisi)en_US
dc.departmentFakülteler, İlahiyat Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümüen_US
dc.institutionauthorÖzkan, Abdullahen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record