Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorParlak, Mehmet
dc.contributor.authorAlatürk, Fırat
dc.contributor.authorÖzaslan Parlak, Altıngül
dc.contributor.authorGökkuş, Ahmet
dc.date.accessioned2021-08-26T13:30:37Z
dc.date.available2021-08-26T13:30:37Z
dc.date.issued2015-06-01
dc.identifier.citationParlak, M. , Alatürk, F. , Özaslan Parlak, A. & Gökkuş, A. (2015). Gökçeada’nın (Çanakkale) Çalılı Meralarında Farklı Islah Uygulamalarının Toprak Erozyonuna Etkisi . ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi , 3 (1) , 123-132.en_US
dc.identifier.issn2147-8384
dc.identifier.issn2564-6826
dc.identifier.otherÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi'nde yayınlanan makale TR Dizin indekslidir (2015).
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/pub/comuagri/issue/25675/270840
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12428/3205
dc.descriptionParlak, Mehmet, (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lâpseki Meslek Yüksekokulu Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri) ; Alatürk, Fırat ; Özaslan Parlak, Altıngül ; Gökkuş, Ahmet, (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü)en_US
dc.description.abstractGökçeada meralarında baskın tür olan abdestbozan çalısıyla mücadele etmek amacıyla 14 farklı ıslah parseli (yakılan + tohumlanan + otlatılan, yakılan + tohumlanan + korunan, yakılan + tohumlanmayan + otlatılan, yakılan + tohumlanmayan + korunan, biçilen + tohumlanan + otlatılan, biçilen + tohumlanan + korunan, biçilen + tohumlanmayan + otlatılan, biçilen + tohumlanmayan + korunan, sökülen + tohumlanan + otlatılan, sökülen + tohumlanan + korunan, sökülen + tohumlanmayan + otlatılan, sökülen + tohumlanmayan + korunan, doğal + korunan (kontrol), doğal + otlatılan) kurulmuştur. Her parselde yapılan ıslah işlemlerinin erozyona etkisini belirlemek amacıyla dörder adet yapay yağmurlama yapılmıştır. Her yapay yağmurlamada yüzey akış başlama süresi, yüzey akış, maksimum yüzey akış, yüzey akış yüzdesi, sediment konsantrasyonu, sediment piki ve toplam toprak kaybı ölçülmüştür. Yüzey akış başlama süresi bakımından parseller arasında istatistik olarak önemli farklılıklar çıkmıştır. Yakılan + tohumlanmayan + otlatılan parselde yüzey akış ve yüzey akış katsayısı doğal+korunan parseline göre sırasıyla 17 kat ve 30 kat daha fazla saptanmıştır. Maksimum yüzey akış yanan + tohumlanmayan + otlatılan parselde 4,32 ml sn-1 iken, doğal+korunan parselde 0,30 ml sn-1 ; sediment piki ise biçilen + tohumlanan +korunan parselde 14,72 g l -1 iken doğal+korunan parselde 4,27 g l -1 olarak ölçülmüştür. Sediment konsantrasyonu sökülen + tohumlanan + otlatılan parselde 10,82 g l-1 iken doğal + korunan parselde 1,31 g l-1 olarak belirlenmiştir. Toplam toprak kaybı doğal + korunan parsele göre biçilen + tohumlanan + otlatılan parselde 57 kat daha fazla bulunmuştur. Mera ıslah işlemleri sonrasında alınan toprak örneklerinde agregat stabilitesi ve hacim ağırlığı analizleri yapılmıştır. Uygulamalar arasında agregat stabilitesinde fark olmazken hacim ağırlığı değerleri farklılık göstermiştir. Merada hakim olan türleri yok ederken, istenilen türleri geliştirme çalışmalarında mutlaka toprağı koruyucu önlemler alınmalıdır.en_US
dc.description.abstractIn Gökceada, a total of 14 different improvement parcels (burned + reseeded + grazed, burned + reseeded + ungrazed, burned + unseeded + grazed, burned + unseeded + ungrazed, clipped + reseeded + grazed, clipped + reseeded + ungrazed, clipped + unseeded + grazed, clipped + unseeded + ungrazed, grubbed + reseeded + grazed, grubbed + reseeded + ungrazed, grubbed + unseeded + grazed, grubbed + unseeded + ungrazed, natural + ungrazed (control), natural + grazed) were used to aim to control the dominated species of prickly burnet shrub found in the rangelands. Each of four rainfall simulations was out in order to determine the effect of applied improvement process in each plot on soil erosion. Time to runoff start, runoff, maximum runoff, runoff coefficient, sediment concentration, peak of sediment, and total soil loss parameters were measured for each simulation. There were statistically significant differences within the plots in terms of time to runoff start. Runoff and runoff coefficient were determined to 17 and 30 times more in burned + unseeded+ grazed plot as compared to natural+ungrazed plot. Maximum runoff was measured as 4.32 ml sec-1 in burned + unseeded + grazed plot and 0.30 ml sec-1 in natural + ungrazed plot while the sediment peak in clipped + reseeded + ungrazed plot has been measured as 14.72 g l-1 but it was found as 4.27 g l-1 in natural+ungrazed plot. Sediment concentrations of grubbed+reseeded+grazed plot have been identified as 10.82 g l-1 while in natural+ungrazed plot it was noted as 1.31 g l-1 . Total soil loss has been found 57 times more in clipped + reseeded + grazed plot as compared to natural + ungrazed plot. Aggregate stability and bulk density analyses of the taken soil samples were done after rangeland improvement process. There were no significant differences in aggregate stabilities but some differences were detected in the values of bulk density among applications. Soil conservation measures should certainly be taken during the development works of enviable species while wiping out the dominated species in rangeland.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesien_US
dc.rights.uriinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectErozyonen_US
dc.subjectYüzey akışen_US
dc.subjectMera ıslahıen_US
dc.subjectYapay yağışen_US
dc.subjectSarcopoterium spinosum L.en_US
dc.subjectErosionen_US
dc.subjectRunoffen_US
dc.subjectRangeland improvementen_US
dc.subjectSimulated rainfallen_US
dc.subjectSarcopoterium spinosum L.en_US
dc.titleGökçeada’nın (Çanakkale) Çalılı Meralarında Farklı Islah Uygulamalarının Toprak Erozyonuna Etkisien_US
dc.title.alternativeEffect of Different Improvement Applications to Soil Erosion in Shrubby Rangelands of Gökçeada (Canakkale)en_US
dc.typearticleen_US
dc.authorid0000-0002-4813-1152en_US
dc.authorid0000-0003-3394-5855en_US
dc.authorid0000-0001-6107-049Xen_US
dc.authorid0000-0002-8549-8498en_US
dc.relation.ispartofÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisien_US
dc.departmentMeslek Yüksekokulları, Lapseki Meslek Yüksekokulu, Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Bölümüen_US
dc.departmentFakülteler, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümüen_US
dc.institutionauthorParlak, Mehmeten_US
dc.institutionauthorAlatürk, Fıraten_US
dc.institutionauthorÖzaslan Parlak, Altıngülen_US
dc.institutionauthorGökkuş, Ahmeten_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record