Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorGümüşhan, Zekeriya
dc.date.accessioned2021-08-16T21:27:21Z
dc.date.available2021-08-16T21:27:21Z
dc.date.issued2015-12-01
dc.identifier.citationGümüşhan, Z . (2015). Tarım Alanına Yatırım Yapmayı Amaçlayan Kişiler İçin Tavsiyeler . ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi , 3 (2) , 145-154 .en_US
dc.identifier.issn2147-8384
dc.identifier.issn2564-6826
dc.identifier.otherÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi'nde yayınlanan makale TR Dizin indekslidir (2015).
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/pub/comuagri/issue/25718/271393
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12428/3190
dc.descriptionGümüşhan, Zekeriya, (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü)en_US
dc.description.abstractBu makale ile tarım alanına yatırım yapma planı olan fakat bu konu hakkında yeterli bilgi birikimi, eğitimi ve tecrübesi olmayan kiGilerin, daha iGin baGındayken doğru Gekilde yönlendirilip doğru kararlar verebilmelerinin sağlanması amaçlanmıGtır. Bu amaca ulaGılabilirse, yanlıG veya boGa yapılacak olan yatırımların önüne geçilerek, ülkemizdeki ekonomik kayıpların bir bölümü engellenmiG olacaktır. Ekonomik kayıpların önlenmesinin yanında, tarım arazilerinin betonlaGması ve kirlenmesinin önlenmesi gibi çok önemli faydalar da sağlanabilecektir. Ayrıca bu makalede, halen tarım ile uğraGan kiGiler de kendi durumlarını değerlendirmek için faydalı noktalar bulacaklardır.en_US
dc.description.abstractThrough this article, it is aimed to help people who are planning to invest in agricultural areas without the necessary knowledge, education and experience on the field, so that, they have the ability to make the right decisions at the early stages. If the target is reached, some part of the worldwide economic loss will be avoided by preventing wrong investments. In addition to economical losses, it will also provide a great deal of important uses such as to stop concretion and pollution in agricultural lands. In addition to that people who still have agricultural activities will find useful points for themselves in this article to evaluate their own situation/implementations.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesien_US
dc.rights.uriinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTarımen_US
dc.subjectBitkisel üretimen_US
dc.subjectHayvansal üretimen_US
dc.subjectÇiftliken_US
dc.subjectBahçeciliken_US
dc.subjectAgricultureen_US
dc.subjectPlant productionen_US
dc.subjectAnimal productionen_US
dc.subjectFarmen_US
dc.subjectHorticultureen_US
dc.subjectHorticultureen_US
dc.titleTarım Alanına Yatırım Yapmayı Amaçlayan Kişiler İçin Tavsiyeleren_US
dc.title.alternativeAdvices for the Investors who are planning to Invest in Agricultural Areasen_US
dc.typearticleen_US
dc.authorid0000en_US
dc.relation.ispartofÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisien_US
dc.departmentFakülteler, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümüen_US
dc.institutionauthorGümüşhan, Zekeriyaen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record