Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorAksu, Gizem
dc.contributor.authorTemel, Erdem
dc.contributor.authorAltay, Hamit
dc.date.accessioned2021-07-10T14:10:06Z
dc.date.available2021-07-10T14:10:06Z
dc.date.issued2017-12-26
dc.identifier.citationAksu, G , Temel, E , Altay, H . (2017). Yaprak Gübrelemesi ile Roka (Eruca vesicaria) Bitkisinin İyotça Zenginleştirilmesi . ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi , 5 (2), 97-104. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/comuagri/issue/33321/350500en_US
dc.identifier.issn2147-8384
dc.identifier.issn2564-6826
dc.identifier.other(2017) ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi'nde yayınlanan makale TR Dizin indekslidir.
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/391522
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12428/3164
dc.descriptionAksu, Gizem ; Altay, Hamit, (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü) ; Temel, Erdem, (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Anabilim Dalı)en_US
dc.description.abstractBu çalışma ile roka (Eruca vesicaria) bitkisinin yapraktan gübrelenen mikro element iyot ile zenginleştirilmesi hedeflenmiştir. Çalışma potasyum iyodürün 5 dozu (0, 0,2, 0,4, 0,8, 1 mM KI) ve 2 farklı uygulama zamanı (hasattan 1 ve 2 hafta önce bir defa) ile tesadüf parsellerinde faktöriyel deneme desenine göre 3 tekerrürlü olarak sera şartlarında yürütülmüştür. Roka bitkisinin iyoda tepkisini belirlemek amacı ile bitki yaş ve kuru ağırlığı, yaprak eni, boyu ve alanı, klorofil içeriği ve bitki iyot içeriği belirlenmiştir. Yapraktan uygulanan KI bitki yaş ve kuru ağırlığında istatistiksel olarak önemli (P<0,05) bir fark yaratmıştır. Bitki yaş ağırlığı 42,58’den 32,1 g’a bitki kuru ağırlığı ise 5,63’den 4,12 g’a düşmüştür. Yaprak eni, boyu ve alanı üzerine uygulama zamanı istatistiksel olarak çok önemli (P<0.01) bulunurken; klorofil içeriğinde istatistiksel bir fark bulunmamıştır. Bitkilerin iyot içeriği yapılan uygulama dozlarına paralel olarak artış göstermiştir. Hasattan 1 hafta önce uygulanan KI roka bitkisinin I içeriğini 1,23’den 9,22 mg kg-1 ’a çıkarırken; 2 hafta önce uygulanan KI 5,04’den 242,93 mg kg-1 ’a çıkarmıştır. Her iki uygulamada da en yüksek I içeriğine 0,8 mM KI uygulaması ile ulaşılmıştır. Bitkilerin iyoda maruz kalma süresi uzadıkça iyot içeriğinde önemli bir artış olmuştur. Sonuç olarak roka bitkisinin iyot içeriğini arttırmada potasyum iyodürün kullanılabileceği ancak bitkiye vejetatif olarak zarar vermeyecek dozu belirlemek için daha detaylı doz çalışmalarının yapılması gerektiği belirlenmiştir.en_US
dc.description.abstractThis study was carried out to investigate the biofortification of the rocket (Eruca vesicaria) plant with micro element iodine through foliar fertilization. The study was carried out in a greenhouse with 5 doses of potassium iodide (0, 0.2, 0.4, 0.8, 1 mM KI), two different application times (1 and 2 weeks before harvest once) and three replicates according to the factorial experiment design in randomized parcels. In order to determine the reaction of rocket plant on the iodine, plant fresh and dry weight, leaf width, length and area, chlorophyll content and plant iodine content were determined. KI applied by foliar produced very statistically significant difference (P <0.05) in fresh and dry weight. The plant fresh weight decreased from 42.58 to 32.1 g and the plant dry weight from 5.63 to 4.12 g. The application time on leaf width, length and area was statistically significant (P <0.01); chlorophyll content was not statistically different. The iodine content of plants increased parallel to the application doses. KI applied 1 week before harvest was increased iodine content of rocket plant from 1,23 to 9,22 mg kg-1; KI applied 2 weeks before harvest was increased from 5.04 to 242.93 mg kg-1. In both applications the highest I content was reached with 0.8 mM KI application. There was a significant increase in the iodine content of plants as their exposure to iodine was prolonged. As a result, it was determined that potassium iodine can be used to increase the iodine content of rocket plant, However, it has been found that in order to determine the dose which does not cause vegetative damage to the plants, more detailed dose studies should be performed.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesien_US
dc.rights.uriinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİyoten_US
dc.subjectRokaen_US
dc.subjectYaprak gübrelemesien_US
dc.subjectZenginleştirmeen_US
dc.subjectIodineen_US
dc.subjectRocket biofortificationen_US
dc.subjectFoliar fertilizationen_US
dc.titleYapraktan Uygulanan Potasyum İyodürün Roka (Eruca vesicaria) Bitkisinin İyotça Zenginleştirilmesine Etkisien_US
dc.title.alternativeEffects of Potassium Iodide Foliar Applications on Iodine Enrichment of Roka Plant (Eruca vesicaria)en_US
dc.typearticleen_US
dc.authorid0000-0003-2014-9454en_US
dc.authorid0000-0001-8028-0716en_US
dc.authorid0000-0003-3872-500Xen_US
dc.relation.ispartofÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisien_US
dc.departmentEnstitüler, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Ana Bilim Dalıen_US
dc.departmentFakülteler, Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümüen_US
dc.institutionauthorAksu, Gizemen_US
dc.institutionauthorAltay, Hamiten_US
dc.institutionauthorTemel, Erdemen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record