Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorÖzpınar, Sakine
dc.date.accessioned2021-04-12T11:42:57Z
dc.date.available2021-04-12T11:42:57Z
dc.date.issued2018-12-25
dc.identifier.citationÖzpınar, S . (2018). An assessment of biogas production potential from animal manures in Çanakkale . ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi , 6 (2) , 115-122en_US
dc.identifier.issn2147-8384
dc.identifier.issn2564-6826
dc.identifier.otherÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi'nde yayınlanan makale TR Dizin indekslidir (2018).
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/pub/comuagri/issue/41582/468162
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12428/3106
dc.descriptionÖzpınar, Sakine, (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü)en_US
dc.description.abstractPopulation growth and technological advancement mean that human activities are now consuming increasingly higher levels of energy. This causes serious problems, such as depletion of fossil fuel resources. Renewable energy resources and technologies is a good solution to these problems. Livestock manure can be a viable alternative source of energy and is the best way to obtain sustainable biogas energy. This study reports on biogas production from livestock manure and considers the evaluation of the districts in C,anakkale province. Data were collected from available databases relating to district livestock farms and using statistical data on the number of livestock, the amount of produced manure and the volume of created biogas per kilogram of animal manure. The biogas production was calculated using a theoretical method. By using the livestock numbers from the last agricultural census (2017), biogas potential from the available livestock manure was 1.77 107 m' per year, 30.5% of which was obtained from heavy livestock (cattle, horse), 26.8% of it from light or small livestock (sheep, goat), and only 42.7% from poultry. Biga district had the greatest biogas production with 7.83 million m'. The centre district had 1.64 million m' biogas, followed by Yenice, Ezine, Lapseki and other districts (7- district) with 1.34, 1.30, 1.11 and 4.51 million md, respectively. Annually, biogas energy equivalence was approximately 425.3 million MJ and 8.33 107 kWh electricity generation in all districts using livestock manure. The findings of this study indicate that the manure to produce biogas can be used as a source of sustainable renewable energy.en_US
dc.description.abstractİnsan nüfusundaki artış ve teknolojide olan gelişmelerle birlikte insan yaşamında oldukça yüksek bir enerji tüketimine gereksinim olduğu görülmektedir. İhtiyaç duyulan bu enerji özellikle sonlu enerji kaynağı olan fosil yakıtların tüketimi artırmakta ve bunların tükenmesine yol açmaktadır. Dolayısıyla sonlu enerji kaynağı olan fosil yakıtların yerini alacak ve onlardan sağlanan enerjiyi karşılayacak yenilenebilir enerji kaynakları önemli bir kaynağı temsil etmektedir. Bu anlamda hayvan gübresi önemli bir yenilenebilir enerji kaynağı olup, özellikle fosil kaynaklardan üretilen eneıjilerin yerine alabilecek özelliğe sahiptir. Bu çalışmada Çanakkale ilinde önemli bir üretim potansiyeline sahip büyükbaş, küçükbaş ve kümes hayvanlarının varlığı ve bunların gübre atıklarından elde edilecek biyogaz ve enerji değeri teorik hesaplama yöntemlerinden yararlanılarak belirlenmiştir. Sonuç olarak, ilde yılda yaklaşık olarak biyogaz potansiyel varlığının 1.77 107 m' olduğu, bunun yaklaşık %30.5’nin at dahil olmak büyükbaş hayvan gübresinden, %26.8’nin küçükbaş ve %42.7’sinin ise kümes hayvanlarından karşılandığı ve 7.83 milyon m' ile Biga ilçesinin ilk sırada yer aldığı saptanmıştır. Bu durum merkez ilçede 1.64 milyon m' ve bunu 1.34 ile Yenice, 1.30 ile Ezine, 1.1 l ile Lapseki ve 4.51 milyon m' ile diğer yedi ilçenin izlediği ortaya konulmuştur. İl bazında yıllık olarak elde edilen biyogazın enerji eşdeğerinin 425.3 milyon MJ ve bununda elektrik üretim eşdeğerinin ise 8.33 107 kWh olduğu saptanmıştır. Dolayısıyla bu sonuçlar ele alındığında; hayvan üretim potansiyelinin yüksek olduğu Çanakkale ilinde hayvan gübresinden elde edilecek biyogazın sürdürülebilir enerji kaynağı bakımından önemli bir yere sahip olduğu kanısı ortaya çıkmıştır.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesien_US
dc.rights.uriinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBiomass productionen_US
dc.subjectBiogasen_US
dc.subjectLivestock manureen_US
dc.subjectCanakkaleen_US
dc.subjectBiokütle üretimien_US
dc.subjectBiyogazen_US
dc.subjectHayvan gübresien_US
dc.subjectÇanakkaleen_US
dc.titleAn assessment of biogas production potential from animal manures in Çanakkaleen_US
dc.title.alternativeÇanakkale'de Hayvan Gübresinden Biyogaz Üretim Potansiyelinin Değerlendirilmesien_US
dc.typearticleen_US
dc.authorid0000-0002-4132-5931en_US
dc.relation.ispartofÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisien_US
dc.departmentFakülteler, Ziraat Fakültesi, Tarım Makinalari ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümüen_US
dc.institutionauthorÖzpınar, Sakineen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record