Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorKızıl, Ünal
dc.contributor.authorAksu, Sefa
dc.contributor.authorÇamoğlu, Gökhan
dc.date.accessioned2021-04-12T09:52:29Z
dc.date.available2021-04-12T09:52:29Z
dc.date.issued2018-12-25
dc.identifier.citationKızıl, Ü , Aksu, S , Çamoğlu, G . (2018). Kontrollü Ortamda Bitkisel Yetiştiricilik için Arduino Uyumlu Bir Toprak Nemi İzleme Sistemi Tasarımı . ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi , 6 (2) , 131-139en_US
dc.identifier.issn2147-8384
dc.identifier.issn2564-6826
dc.identifier.otherÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi'nde yayınlanan makale TR Dizin indekslidir(2018).
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/pub/comuagri/issue/41582/434661
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12428/3104
dc.descriptionKızıl, Ünal ; Aksu, Sefa ; Çamoğlu, Gökhan, (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü)en_US
dc.description.abstractDünyada hayatın devam edebilmesi için suyun varlığını sürdürmesi tartışılamaz bir gerçektir. Kullanılabilir su kaynakları da bu bağlamda kritik öneme sahiptir. Bu kaynağın sürekliliği ise gün geçtikçe artan nüfusun tehdidi altındadır. Çözüm olarak ortaya atılan fikirlerin buluştuğu nokta, suyun daha etkili kullanılmasıdır. Sulama teknolojilerindeki gelişmeler de bu amaca hizmet edecek şekilde ilerlemektedir. Buradan hareketle toprakta nemin hareketinin izlenmesi oldukça önem kazanmıştır. Nemi izleme için ampirik modellerin kullanılmasından başlayan süreç, elektronik cihazlarla anlık sonuçlar alınabilmesine kadar gelmiştir. Toprağın mekanik ve kimyasal özelliklerinden faydalanılarak izleme sağlamak için üretilmiş bu cihazlar yüksek maliyetli olmaları nedeniyle yeterince yaygınlaşamamıştır. Elektronik pazarının, kullanıcıların kendileri için ürettiği noktaya doğru ilerlemesiyle sensör bileşenleri çok daha fazla ulaşılabilir olmuştur. Toprak nem sensörleri de çeşitli üreticiler tarafından farklı donanımlarla üretilmeye başlanmış ve rezistif toprak nem sensörleri 2$ civarında bulunabilir olmuştur. Benzer şekilde mikroişlemci devre kartları (Arduino) ve yazılım üretme sistemleri (IDE) de elde edilebilir duruma gelmiştir. Kolay elde edilebilir bu sistem bileşenlerinin sonuç verme kabiliyetleri ise yeterince araştırılmamış bir konudur. Bu çalışma kapsamında, düşük maliyetli bir toprak nemi izleme sistemi üretilmiş olup rezistif toprak nem sensörlerinin test edilmesi sağlanmıştır. Kontrollü ortamda yürütülen deneme sonucunda, ortalama belirtme katsayısı 0.91 olarak bulunmuştur. Bu değer yüksek maliyetli rezistif sensörlerden düşük olsa da istatistiki açıdan oldukça önemli bulunmuştur.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesien_US
dc.rights.uriinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectArduinoen_US
dc.subjectToprak nemien_US
dc.subjectKalibrasyonen_US
dc.subjectToprak nem sensörüen_US
dc.subjectSoil moistureen_US
dc.subjectCalibrationen_US
dc.subjectSoil moisture sensoren_US
dc.titleKontrollü Ortamda Bitkisel Yetiştiricilik için Arduino Uyumlu Bir Toprak Nemi İzleme Sistemi Tasarımıen_US
dc.title.alternativeDesign of an Arduino Compatible Soil Moisture Monitoring System for Plant Production in a Controlled Environmenten_US
dc.typearticleen_US
dc.authorid0000-0002-8512-3899en_US
dc.authorid0000-0002-2348-4082en_US
dc.authorid0000-0002-6585-4221en_US
dc.relation.ispartofÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisien_US
dc.departmentFakülteler, Ziraat Fakültesi, Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümüen_US
dc.institutionauthorKızıl, Ünalen_US
dc.institutionauthorAksu, Sefaen_US
dc.institutionauthorÇamoğlu, Gökhanen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record