Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorÖzaslan Parlak, Altıngül
dc.contributor.authorÇankaya, Sedat
dc.contributor.authorYıldız, Fatih
dc.date.accessioned2021-04-08T10:21:49Z
dc.date.available2021-04-08T10:21:49Z
dc.date.issued2019-07-11
dc.identifier.citationÖzaslan Parlak, A., Çankaya, S., Yıldız, F. (2019). Yabani Korunga Türlerinden Onobrychis oxyodonta ve Onobrychis gracilis Meyvelerinin Çimlenme Yüzdelerinin Artırılması. ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 7 (1), 215-218.en_US
dc.identifier.issn2147-8384
dc.identifier.issn2564-6826
dc.identifier.otherÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi'nde yayınlanan makale TR Dizin indekslidir.
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.33202/comuagri.525665
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12428/3091
dc.descriptionÖzaslan Parlak, Altıngül, (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü)en_US
dc.description.abstractÇok yıllık yabani korungalar mera ıslahında kullanılabilecek en önemli bitkilerdir. Fakat yabani baklagillerde dormansi yüksek oranlarda bulunmaktadır. Bu bitkilerde dormansi kırılarak ve bitkilerin tarımsal değerleri ortaya konarak tarıma kazandırılmalıdır. Bu çalışmada yabani korunga türlerinden Onobrychis oxyodonta ve Onobrychis gracilis meyvelerine bazı ön uygulamalar yapılarak ve çimlenme yüzdelerinin artırılması amaçlanmıştır. Bu çok yıllık yabani korunga türlerinin (Onobrychis oxyodonta ve Onobrychis gracilis) meyvelerine fiziksel ve kimyasal ön uygulamalar yapılmıştır. Fiziksel uygulamalarda meyveler 70o C ve 80o C’deki saf suda 5, 10 ve 15 dakika bekletme, 100o C’deki saf suya daldırma ve zımparalama uygulamaları yapılmıştır. Kimyasal uygulamalarda ise meyveler %96’lık ve %70’lik sülfürik asit (H2SO4) çözeltisinde 1, 2 ve 5 dakika bekletilmiştir. Onobrychis gracilis meyvelerinde %96’lık sülfürik asit uygulamasında hiç çimlenme gözlenmemiştir. Her iki tür içinde kimyasal uygulamalardan istatistiki olarak önemli bir sonuç alınamamıştır. Onobrychis oxyodonta meyveleri 100o C’deki suya daldırma ile 70o C’de 5, 10, 15 dk. bekletme ve zımparalama uygulamalarında en yüksek oranda çimlenme tespit edilmiştir. Onobrychis gracilis meyvelerinde de çimlenme oranında %51,00 ile en büyük artış 100o C’deki suya daldırma uygulamasında görülmüştür. Bu uygulamayı 70o C’de 5, 10 ve 15 dk. ile 80 o C ‘de 5 dk bekletme uygulamaları takip etmiştir. Bu sonuçlara göre çok yıllık yabani korungaların çimlenme yüzdesini artırmak için sıcak su veya zımparalama uygulamasının yapılması tavsiye edilmelidir.en_US
dc.description.abstractPerennial wild sainfoin species are the most important plants that can be used for rangelands improvement. But its dormancy is found in high rates among wild legumes. These plants should be cultivated by breaking their dormancy first and then revealing the agricultural values of the plants. It has been aimed in this study to increase the germination percentage ratios by applying some pre-treatments to Onobrychis oxyodonta and Onobrychis gracilis fruits from wild sainfoin species. Pre-treatments, physical and chemical applications, have been applied to the fruits of these perennial wild sainfoin species (Onobrychis oxyodonta and Onobrychis gracilis). The fruits were kept in distilled water at the temperature levels of 70o C and 80o C for 5, 10 and 15 minutes in physical applications, and the dipping and grinding applications have been done in distilled water at 100o C. The fruits have been kept for 1, 2 and 5 minutes in 96% and 70% of sulfuric acid (H2SO4) solution in case of chemical applications, but no germination was observed in the application of 96% sulfuric acid in fruits of Onobrychis gracilis. The obtained results from chemical applications were statistically non-significant in case of both species. Fruits of Onobrychis oxyodonta, kept in distilled water at 100o C for 5, 10, 15 minutes by dipping application, were found to be the highest in germination at 70o C in case of grinding application. The highest increase, in fruit germination rates of Onobrychis gracilis with 51.00%, was observed in the distilled water at 100o C in dipping application. This application has been followed by the applications of 70o C kept in distilled water for 5, 10 and 15 minutes, and 80o C kept for 5 minutes. According to these results, it is suggested to apply hot water treatment or grinding application for increasing the germination percentage ratio of perennial wild sainfoin species.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesien_US
dc.rights.uriinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectOnobrychis oxyodontaen_US
dc.subjectOnobrychis gracilisen_US
dc.subjectÇimlenme oranıen_US
dc.subjectOnobrychis oxyodontaen_US
dc.subjectOnobrychis gracilisen_US
dc.subjectGermination ratiosen_US
dc.subjectDormancyen_US
dc.titleYabani Korunga Türlerinden Onobrychis oxyodonta ve Onobrychis gracilis Meyvelerinin Çimlenme Yüzdelerinin Artırılmasıen_US
dc.title.alternativeYabani Korunga Türlerinden Onobrychis oxyodonta ve Onobrychis gracilis Meyvelerinin Çimlenme Yüzdelerinin Artırılmasıen_US
dc.typearticleen_US
dc.authorid0000-0001-6107-049Xen_US
dc.authorid0000en_US
dc.authorid0000en_US
dc.relation.ispartofÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisien_US
dc.departmentFakülteler, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümüen_US
dc.institutionauthorÖzaslan Parlak, Altıngülen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record