Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorUslu, Emine Merve
dc.date.accessioned2021-01-28T12:50:02Z
dc.date.available2021-01-28T12:50:02Z
dc.date.issued2020-12-31
dc.identifier.citationUslu, E. (2020). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Çocuk Kitaplarına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 16 (2), 251-264.en_US
dc.identifier.issn1304-9496
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.17244/eku.822583
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12428/2965
dc.descriptionUslu, Emine Merve, (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Çocuk Gelişimi Bölümü)en_US
dc.description.abstractOkul öncesi eğitimin en temel kaynaklarından olan çocuk kitapları, okul öncesi öğretmenlerinin de sınıf içi uygulamalarında en çok kullandıkları eğitim araçlarındandır. Okul öncesi öğretmenleri sınıfında çocuk kitaplarını da kullanarak birçok etkinlik gerçekleştirmektedir. Sınıf içi uygulamalarda da kullanılan çocuk kitapları farklı birçok özellik göz önünde bulundurularak seçilmektedir. Bu çalışmada okul öncesi öğretmenlerin çocuk kitapları ile ilgili görüşlerini ortaya konulmaya çalışılmaktadır. Çalışma 2019 güz yarıyılında Çanakkale il merkezinde 6 okul öncesi kurumunda görev yapan 22 okul öncesi öğretmeninin katılımlarıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma durum çalışması olarak desteklenmiş ve araştırma verileri analiz tekniği kullanılarak analiz edilmiştir. Okul öncesi öğretmenlerinin çocuk kitaplarına ilişkin görüşleri incelendiğinde çocuk kitaplarının gelişim alanları üzerindeki etkisi ve çocuğun yaratıcılık ve dil becerisi gelişimi üzerindeki olumlu etkilerinin bulunduğu ifade edilmektedir. Öğretmenler çocuk kitaplarını tercih ederken kitapların dış/biçimsel, içyapı ve yazar/yayınevi gibi özelliklerinin önemli olduğunu ifade etmişlerdir. Okul öncesi öğretmenleri çocuk kitapları ile yapılan sınıf içi etkinliklerin, çocukların bilişsel, sosyal-duygusal ve dil gelişimine katkısının olduğunu; yaratıcılığı geliştiren ve bunun yanında bilgi verme özelliği olan kitap seçiminin önemli olduğunu dile getirmektelerdir.en_US
dc.description.abstractChildren's books, which are one of the most basic resources of pre-school education, are among the educational tools that preschool teachers use most in classroom practices. Preschool teachers carry out many activities by using children’s books in their classroom. Children's books, which are also used in classroom practices, are selected considering many different features. In this study, it is tried to reveal the opinions of preschool teachers about children’s books. The study was carried out with the participation of 22 preschool teachers working in 6 preschool institutions in Canakkale city center in the 2019 fall semester. The research was supported as a case study and the research data were analyzed using the analysis technique. When the opinions of preschool teachers about children’s books are examined, it is stated that the effects of children's books on development areas and positive effects on children's creativity and language skills development. While teachers prefer children’s books, they stated that the external / formal, internal structure, and author / publisher features of the books are important. Preschool teachers stated that classroom activities with children's books contribute to children’s cognitive, social-emotional and language development; They state that it is important to choose a book that improves creativity and provides information.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesien_US
dc.rights.uriinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectÇocuk edebiyatıen_US
dc.subjectÇocuk kitaplarıen_US
dc.subjectGelişim alanlarıen_US
dc.subjectOkul öncesi öğretmenlerien_US
dc.subjectChildren’s booksen_US
dc.subjectChildren’s literatureen_US
dc.subjectDevelopment areasen_US
dc.subjectPreschool teachersen_US
dc.titleOkul Öncesi Öğretmenlerinin Çocuk Kitaplarına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesien_US
dc.title.alternativePreschool Teachers’ Opinions Relating to Children’s Booksen_US
dc.typearticleen_US
dc.authorid0000-0001-9727-4160en_US
dc.relation.ispartofEğitimde Kuram ve Uygulamaen_US
dc.departmentMeslek Yüksekokulları, Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümüen_US
dc.institutionauthorUslu, Emine Merveen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record