Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorDemirci, Ramazan
dc.contributor.authorAşkın, İsmail Faruk
dc.contributor.authorAslankeser, Zübeyde
dc.date.accessioned2020-08-13T10:56:12Z
dc.date.available2020-08-13T10:56:12Z
dc.date.issued2019-12-31
dc.identifier.citationDemi̇rci̇, R., Aşkın, İ., Aslankeser, Z. (2019). 11-14 Yaş Grubu Tenisçilerin Bilateral ve Unilateral Diz Kuvvet Profilinin Belirlenmesi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 2 (2).en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12428/2317
dc.descriptionDemirci, Ramazan ; Aşkın, İsmail Faruk ; Aslankeser, Zübeyde (Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi)en_US
dc.description.abstractAmaç: Bu araştırmanın amacı tenisçi çocuklarda diz extensiyon fleksiyon kas kuvvetinde asimetri olup olmadığını değerlendirmektir. Yöntem: Çalışmaya yaş ortalaması 12,8± 1,9 olan 5 kız ve 3 erkek sporcu katılmıştır. Tanımlayıcı ölçümlerin (vücut kitle indeksi, vücut yağ yüzdesi, VO2max, 20 m sprint performansı) yapılmasının ardından izokinetik dinamometre ile 240-180-120-600 sn-1 hızlarda baskın olan ve olmayan diz ekstensiyon fleksiyon kas kuvveti ölçülmüştür. En yüksek kuvvetin kaydedildiği tekrar değerlendirmeye alınmıştır. H/Q oranlarının hesaplanmasında her açısal hızda en yüksek kuvvetin ölçüldüğü fleksiyon ve ekstensiyon değerleri oranlanmıştır. Sonuçların karşılaştırılması bağımsız gruplarda t testi ile yapılmış ve sonuçlar ortalama± SS olarak verilmiştir. p<0,05 istatiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir. Bulgular: Dominant ve non-dominant tarafa ait kuvvet değerlerinde ve H/Q oranlarında istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilmemiştir. Sonuç: 11-14 yaş arası tenisçi çocuklarda diz extensiyon ve fleksiyon kuvvet asimetrisi olmadığını ve kuvvet değerlerinin simetrik olduğunu göstermektedir.en_US
dc.description.abstractPurpose: The purpose of this study was examine there has been any strength asymetries in knee extension- flexion. Method: 5 girls and 3 boys (12.8± 1.9 years) have joined in the study. After descriptive measures (body mass index, percent of body fat, VO2max, 20 m sprint time), dominant and non dominant knee extension and flexion strength was measeured with isokinetic dinamometer(Cybex Norm) at 240-180- 120-600 sec-1. The highest value was accepted as the maximal strength. Hamstrings/ Quadriceps ratio was calculated with ratios of strength of flexor and extensor muscles at every angular velocity. Results were analyzed with independent sample t-test and data were given as ±SD and p<0.05 was accepted as significantly. Results: There was no meaningful difference in H/ Q ratios between dominant and non dominant legs (p>0.05). Also, there was any significant difference between dominant and non-dominant stregth outputs(p>0.05). Conclusion: Theese findings suggest that there is not any significant differences of dominant and non dominant stregth output during knee extension flexion movement.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesien_US
dc.rights.uriinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTenisen_US
dc.subjectİzokinetik kuvveten_US
dc.subjectBilateral kuvvet asimetrisien_US
dc.subjectH/Q oranıen_US
dc.subjectTennisen_US
dc.subjectIsokinetic strentghen_US
dc.subjectBilateral strentgh assymetryen_US
dc.subjectH/Q ratioen_US
dc.title11-14 Yaş Grubu Tenisçilerin Bilateral ve Unilateral Diz Kuvvet Profilinin Belirlenmesien_US
dc.title.alternativeEvaluation of Dominant-Nondominant Leg Strengths in 11-14 Years Tennis Playersen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.ispartofÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisien_US
dc.departmentÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesien_US
dc.institutionauthor. . .en_US
dc.relation.publicationcategoryÇOMÜ Yayınlarıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record