Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorOğuz, Sonay
dc.contributor.authorGül, Müslim
dc.contributor.authorBaşçıl, Hasan
dc.date.accessioned2020-06-26T12:50:18Z
dc.date.available2020-06-26T12:50:18Z
dc.date.issued2019-08-15
dc.identifier.citationOğuz, S., Gül, M., Başçıl, H. (2019). Femoral Artery and Vein Insulated Injury with Piercing Tool. Troia Medical Journal, 1 (2), 89-93.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12428/2257
dc.descriptionOğuz, Sonay, (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kalp ve Damar Cerr. AD) / Gül, Müslim, (Sivas Numune Hastanesi Kalp ve Damar Cerr. Servisi) / Başçıl, Hasan, (Sivas Numune Hastanesi Kalp ve Damar Cerr. Servisi)en_US
dc.description.abstractVascular injuries have high mortality and morbidity rates with active bleeding and shock symptoms. Early and rapid intervention is extremely important in such injuries. In this case report, we present the results of a rapid and coordinated operation of a 19- year-old male patient with right femoral artery and vein were injured by a piercing cutting tool in hypovolemic shock. We aimed to emphasize the importance of rapid and coordinated work with the necessary procedures in this type of stab wounds, the time until the operation from the scene of surgery and the value of emergency primary vascular repair in reducing mortality and morbidity.en_US
dc.description.abstractDamar yaralanmaları aktif kanama ve şok tablosu oluşturmaları ile birlikte yüksek mortalite ve morbidite oranlarına sahiptirler. Bu tür yaralanmalarda erken ve hızlı müdahale son derece önemli olmaktadır. Bu olgu sunumunda sağ femoral arter ve venin delici kesici aletle yaralandığı, aktif kanamasının sürdüğü acil servise hipovolemik şok tablosunda getirilen, 19 yaşındaki erkek hastaya yapılan hızlı ve koordineli bir operasyonun sonuçları anlatılmıştır. Bu tip delici kesici alet yaralanmalarında olay yerinden ameliyata alınıncaya kadar geçen sürenin, hastaya yapılması gerekli işlemlerde hızlı ve koordineli çalışmanın önemini, acil primer vasküler tamirin mortalite ve morbiteyi azaltmadaki değerini bir kez daha vurgulayı amaçladıken_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesien_US
dc.rights.uriinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectVascular injuryen_US
dc.subjectTeam coordinationen_US
dc.subjectEmergency bleeding controlen_US
dc.subjectDamar yaralanmasıen_US
dc.subjectEkip koordinasyonuen_US
dc.subjectAcil kanama kontrolüen_US
dc.titleFemoral Artery and Vein Insulated Injury with Piercing Toolen_US
dc.title.alternativeFemoral Arter ve Venin İzole Delici Kesici Aletle Yaralanmasıen_US
dc.typeotheren_US
dc.authorid0000-0002-4274-3828en_US
dc.authorid0000en_US
dc.authorid0000en_US
dc.relation.ispartofTroia Tıp Dergisien_US
dc.departmentFakülteler, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümüen_US
dc.institutionauthorOğuz, Sonayen_US
dc.relation.publicationcategoryDiğeren_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record