Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorErdem-Kara, Başak
dc.contributor.authorTat, Osman
dc.date.accessioned2020-04-09T17:45:18Z
dc.date.available2020-04-09T17:45:18Z
dc.date.issued2019-06
dc.identifier.citationErdem-Kara, B., ve Tat, O. (2019). Eğitim kaynaklarının kullanım etkinliği üzerine bir uluslararası karşılaştırma. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 15(2), 153-170.en_US
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.17244/eku.478617
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12428/2139
dc.descriptionErdem-Kara, Başak ; Tat, Osman, (Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Türkiye)en_US
dc.description.abstractİlk olarak 2003 yılında uygulanan ve sonraki her üç yılda bir tekrarlanan Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) sonuçları öğrencilerin bilgi ve beceri düzeylerinin ülkeler arasında karşılaştırılmasında, eğitim politikalarının belirlenmesinde ve eğitim sistemlerinin güçlü ve zayıf yönlerinin ortaya konmasında kullanılan oldukça kapsamlı göstergelerdir. Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı’nda öğrencilerin farkı alanlara ilişkin performansları ölçülürken aynı zamanda katılımcı ülkelerin eğitimini etkileyen alt yapı ve insan kaynakları gibi birçok girdiye ait veri de toplanmaktadır. Bu çalışmada, Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı’nın son üç dönemine göre Türkiye’nin, eğitim kaynaklarını etkin kullanımı bakımından Ekonomik Kalkınma ve İş birliği Örgütü (OECD) üyeleri içerisindeki konumu, etkinlik oranının yıllar içerisindeki değişimi veri zarflama analizi yardımı ile incelenmiştir. Ayrıca Türkiye’nin hangi girdilerde nasıl bir değişikliğe gitmesi gerektiği incelenmiştir. Araştırmada Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı’nın 2009, 2012 ve 2015 dönemlerine katılan OECD ülkelerinin öğrenci test sonuçları ve okul anketi verileri kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, Türkiye’nin her üç dönemde de kaynaklarını etkin kullanamadığı ve etkin kullanma oranının genel OECD ortalamasının belirgin bir biçimde altında olduğu belirlenmiştir. Ayrıca Türkiye’nin etkinlik oranının 2015 uygulamasında oldukça düştüğü tespit edilmiştir. Her üç dönem için de Türkiye’nin öğrenci/öğretmen oranını düşürmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.en_US
dc.description.abstractThe Programme for International Student Assessment (PISA) was conducted first in 2003 and has been repeated in each following three-year period. The result of the programme is one of the most extensive indicators that is used in international comparison of students in terms of skills and knowledge, determination of direction of educational policy and in detection of weak and adequate aspects of educational systems. The program does not only aim to evaluate the performance of students in various fields but also gather data about factors affecting educational systems like human resources or background variables across countries. In this research, the authors aim to investigate the position of Turkey in relation to the OECD countries in terms of effective use of resources in the last three cycles of The Programme for International Student Assessment and the change of the efficiency rate in those cycles. The data of this study consist of student performance results in mathematics tests and four school questionnaire variables in the last three study cycles. It is detected that Turkey could not benefit from its resources efficiently in any cycle and the average efficiency rate is significantly below the OECD average. Another prominent finding of this research according to all three cycles is that Turkey should decrease the student/teacher ratio to be an efficient country memberen_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesien_US
dc.rights.uriinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKaynaken_US
dc.subjectOECDen_US
dc.subjectPISAen_US
dc.subjectVeri zarflamaen_US
dc.subjectVerimliliken_US
dc.subjectUluslararası Öğrenci Değerlendirme Programıen_US
dc.subjectEkonomik Kalkınma ve İş birliği Örgütüen_US
dc.subjectEğitim kaynaklarıen_US
dc.subjectTürkiyeen_US
dc.subjectEğitim politikalarıen_US
dc.subjectData envelopment analysisen_US
dc.subjectEfficiencyen_US
dc.subjectResourceen_US
dc.subjectThe Programme for International Student Assessmenten_US
dc.subjectOrganisation for Economic Co-operation and Developmenten_US
dc.subjectEducational Resourcesen_US
dc.subjectTurkeyen_US
dc.subjectEducational policyen_US
dc.titleEğitim Kaynaklarının Kullanım Etkinliği Üzerine Bir Uluslararası Karşılaştırmaen_US
dc.title.alternativeAn International Comparison on Efficiency in Use of Educational Resourcesen_US
dc.typearticleen_US
dc.authorid0000-0003-3066-2892en_US
dc.authorid0000-0003-2950-9647en_US
dc.relation.ispartofEğitimde Kuram ve Uygulamaen_US
dc.department[Belirlenecek]en_US
dc.institutionauthor. . .en_US
dc.relation.publicationcategory. . .en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record