Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorŞener, Sefer
dc.contributor.advisorÖzer, Mustafa
dc.contributor.authorKöse, Can
dc.date.accessioned2019-12-20T12:22:00Z
dc.date.available2019-12-20T12:22:00Z
dc.date.issued2014-12-19
dc.date.submitted2014-12-19
dc.identifier.citationKöse, C. (2014). Girişimcilik ve inovasyonun ekonomik büyüme üzerindeki etkileri: Bir panel veri analizi . Yayımlanmamış doktora tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12428/2014
dc.description.abstractBu çalışmada ülkelerin sahip oldukları girişimcilik ve inovasyon düzeylerinin ekonomik büyümeleri üzerindeki etkilerinin araştırılması amaçlanmıştır. Girişimcilik ve inovasyon kavramları doğaları gereği birbirleri ile oldukça yakından ilişkilidir. Girişimciler, sahip oldukları yaratıcı fikirleri hayata geçirebilmek için üretim faktörlerini bir araya getirerek ekonomik sistemin temelini oluştururlar. Zorlu rekabet koşulları girişimcileri sürekli yenilikler yapmaya ve farklı olmaya zorlamaktadır. İnovatif yönü zayıf olan, güncel kalamayan işletmeler hayatta kalamamakta, yerlerini daha yeni fikirlere sahip işletmelere bırakmaktadırlar. Bu da ekonomik büyümenin itici gücünü oluşturmaktadır. Pek çok bilimsel çalışma, ekonomik büyümenin sürdürülebilirliğinin sağlanması için girişimcilik ve inovasyonun önemine vurgu yapmaktadır. Günümüz zorlu rekabet ortamı içerisinde, ekonomik büyüme ve kalkınmayı gerçekleştirebilmek isteyen ülkeler girişimciliğe ve inovasyona destek olmaktadırlar. Çalışmada öncelikle girişimcilik ve inovasyon kavramları tanıtılmış ve bu iki kavramın ölçülmesine ilişkin güncel yöntemler incelenmiştir. Literatürde yer alan önceki çalışmalar ışığında girişimcilik ve inovasyon göstergeleri seçilmiş ve panel analiz yöntemi ile ülkelerin ekonomik büyüme oranları ile girişimcilik ve inovasyon düzeyleri arasındaki ilişki analiz edilmiştir. Analiz bulguları ülkelerin girişimcilik ve inovasyon seviyeleri ile ekonomik büyüme oranları arasında pozitif yönlü bir ilişkinin varlığına işaret etmiştir. Bu sonuçtan hareketle ülkelerin girişimcilik ve inovasyon politikalarını desteklemeleri ve arttırmaya yönelik yatırımlar yapmaları gerektiği önerileri verilebilir.en_US
dc.description.abstractThis study aims to investigate the effects of entrepreneurship and innovation levels of the countries on their economic growth. Entrepreneurship and innovation concepts are closely associated with each other by their nature. Entrepreneurs form the base for the economic system by bringing together production factors to realize their creative ideas. The constant and intense competitions force entrepreneurs to be innovative and different. The businesses that are not strong in innovation and not up-to-date can't survive and leave their places to innovative ones. This is driving force of economic growth. There are many scientific researches that emphasize the importance of entrepreneurship and innovation for sustainable economic growth. Countries have to promote entrepreneurship and innovation to ensure economic development in today's tough competitive environment. In the study firstly, the concept of entrepreneurship and innovation have been introduced, and current methods of measuring these two concepts are examined. Entrepreneurship and innovation indicators have been chosen in the light of previous studies in the literature and the relationship between entrepreneurship and innovation levels of the countries with economic growth rates has been analyzed by using panel data analysis. The findings of the study indicate the existence of a positive relationship between economic growth and entrepreneurship and innovation levels of the countries. Based on the results of the study, can be concluded that the countries should support entrepreneurship and innovation policies and allocate more resources for them.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEkonomik büyümeen_US
dc.subjectEconomic growthen_US
dc.subjectGirişimciliken_US
dc.subjectEntrepreneurshipen_US
dc.subjectPanel veri modellerien_US
dc.subjectPanel data modelsen_US
dc.subjectYeniliken_US
dc.subjectInnovationen_US
dc.subjectYenilikçien_US
dc.subjectInnovativeen_US
dc.titleGirişimcilik ve inovasyonun ekonomik büyüme üzerindeki etkileri: Bir panel veri analizien_US
dc.title.alternativeThe effects of entrepreneurship and innovation on economic growth: A panel data analysisen_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.departmentEnstitüler, Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.institutionauthorKöse, Canen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record