Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorKılınç, Aziz
dc.contributor.authorTunçel, Hayrettin
dc.date.accessioned2019-06-26T13:48:21Z
dc.date.available2019-06-26T13:48:21Z
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-06-02
dc.identifier.citationTunçel, H. (2014). Yabancı dil olarak Türkçe öğrenimine yönelik kaygı ve kaygının dil öğrenimi başarısına etkisi. Yayımlanmamış doktora tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12428/1963
dc.description.abstractBu çalışmada, yabancı dil olarak Türkçe öğrenen bireylerde bulunan yabancı dil olarak Türkçeye yönelik kaygıların neler olduğunun ortaya konması; bu kaygıların, dilin dört temel becerisi olarak kabul edilen konuşma, yazma, okuma ve dinleme becerilerinin hangileri ile ilgili olduğunun belirlenmesi; Türk dilini öğrenmeye başladıktan beş ay sonra bu kaygılarının devam edip etmediğinin ve yabancı dil kaygısının dil başarısına etkisinin ne yönde olduğunun tespit edilmesi amaçlanmıştır. Araştırma karma yöntem (mixed methot) kullanılarak tasarlanmıştır. Çalışmanın deseni eş zamansız karma model kullanılarak oluşturulmuştur. Eş zamansız karma modellerde araştırmanın bir aşamasında nitel diğer aşamasında ise nicel yöntemler kullanılmaktadır. Çalışmanın örneklemini Selanik Aristo Üniversitesi Eski Yunan Dilleri Bölümü bünyesinde açılan yabancı dil olarak Türkçe başlangıç (A1) seviyesi kursuna katılan 108 Yunan öğrenci oluşturmaktadır. Hem nitel ve hem nicel veri toplama yöntemlerinin birlikte kullanıldığı çalışmada, (1) Yabancı Dil Sınıf Kaygısı Ölçeği, (2) yarı yapılandırılmış odak görüşmeleri, (3) kurs sonu sınavı, (4) haftalık kaygı raporları ve (5) Türkçeye yönelik algı anketi olmak üzere beş farklı veril toplama tekniği kullanılmıştır. Aykırı durum örneklemesi yöntemi ile seçilen en yüksek ve en düşük kaygı düzeyine sahip toplam 10 katılımcı ile yarı yapılandırılmış odak görüşmeleri gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonunda belirli düzeyde kaygının yabancı dil başarısını artırıcı rol oynadığı, iki yabancı dil bilen katılımcıların Türkçe dersine yönelik motivasyonlarının bir yabancı dil bilenlere göre; üç ve üstü yabancı dil bilen katılımcıların motivasyon düzeylerinin ise hem bir yabancı dil bilen katılımcılara hem de iki yabancı dil bilenlere göre daha yüksek olduğu gibi sonuçlara ulaşılmıştır.en_US
dc.description.abstractThe aim of this study is to identify the anxiety of Turkish as a foreign language present in the individuals learning Turkish as a foreign language, and to specify the relation of these anxieties to speaking, writing, reading, and listening skills; and to see if the anxieties are still present five months after the Turkish language learning process has started, and the effect of foreign language anxiety on achievement of learning foreign language. The research has a mixed-method design. The target population of the study is 108 Greek students attending the beginners' level (A1) Turkish program of the School of Ancient Greek Language, the Aristotle University of Thessaloniki. Both quantitative and qualitative data collection techniques among other five data collection techniques including (1) the foreign language classroom anxiety scale, (2) semi-structured, focused interviews, (3) the end of course test, (4) weekly anxiety reports, and (4) the Turkish language perception survey were used in the study. 10 subjects that have the lowest and the highest levels of anxiety, selected using the deviant case sampling method were given semi-structured, focused interviews. At the end of the study, the observations included that a certain level of anxiety contributed to the level of foreign language achievement, and the motivation of the subjects knew two foreign languages was higher than the subjects knew only one foreign language, while the motivation of the subjects knew three or more foreign languages was higher than the motivation of the subjects knew one or two foreign languages.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectYabancı dil öğretimien_US
dc.subjectYabancı dil öğrenimien_US
dc.subjectKaygıen_US
dc.subjectDil öğrenimien_US
dc.subjectBaşarıen_US
dc.subjectDil becerilerien_US
dc.subjectEndişeen_US
dc.subjectStudy of languages
dc.subjectAnxiety
dc.subjectTurkish education
dc.subjectTurkish teaching
dc.subjectForeign language learning
dc.subjectForeign language teaching
dc.titleYabancı dil olarak Türkçe öğrenimine yönelik kaygı ve kaygının dil öğrenimi başarısına etkisien_US
dc.title.alternativeAnxiety in learning Turkish as a foreign language and the effect of foreign language anxiety on language successen_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.departmentEnstitüler, Eğitim Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.institutionauthorTunçel, Hayrettinen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record