Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorKasımoğlu, Murat
dc.contributor.authorUygun, Ramazan
dc.date.accessioned2019-06-10T06:33:45Z
dc.date.available2019-06-10T06:33:45Z
dc.date.issued2011
dc.date.submitted2011-07-11
dc.identifier.citationUygun, R. (2011). Girişimci türleri ekseninde girişimsel fırsatların tespitinde beşeri sermayenin rolü. Yayımlanmamış doktora tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkaleen_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12428/1915
dc.description.abstractGirişimcilik araştırmaları başlangıç evresindedir. Başlangıç evresinde olan diğer alanlar gibi girişimcilik araştırmaları da, başka disiplinlerden adapte edilen teori ve yaklaşımlarla gelişmektedir. Bu noktada araştırmacılar, kendine özgü süreçleri olan girişimcilik fenomenini incelerken dikkatli olmalıdırlar. Çünkü alana adapte edilen teori ve yaklaşımlar girişimciliğin doğrusal olmayan, karmaşık süreçlerini açıklamada yetersiz kalabilir. Bu noktada girişimcilik araştırmacıları, çalışmalarını tasarlarken dikkatli olmalı, belli bir analiz yöntemine ya da teoriye aşırı odaklanıp fenomenin özünü kaçırmamalıdırlar. Beşeri sermaye yaklaşımı uzun zamandır literatürde yer almaktadır. Temelde, bireylerin eğitim ve deneyim gibi kazanımlarıyla elde ettikleri gelir seviyelerini karşılaştıran beşeri sermaye yaklaşımının önemi, küreselleşmenin, bilgi toplumunun, entelektüel sermayenin ve yeni ekonominin gelişmesiyle birlikte giderek artmaktadır. Genel ve spesifik olmak üzere iki ana grupta yer alan beşeri sermaye faktörlerinin girişimcilik araştırmalarında da yer alması bu noktada kaçınılmazdır. Girişimcilik süreci, girişimsel fırsatların tespiti ve tespit edilen fırsatlardan yararlanmak üzere işletmelerin sıfırdan kurulumunu, satın ya da devir alınmasını kapsamaktadır. Bu noktada işletmelerin sıfırdan kurulması, devir ya da satın alınması girişimsel davranış ya da girişimsel performans olarak kodlanabilir. Bu kapsamda çalışmanın amacı, beşeri sermaye faktörlerinin girişimsel performans üzerindeki etkilerinin araştırılmasıdır. Bu analizde girişimcilik deneyime dayalı girişimci türleri de yer almaktadır.en_US
dc.description.abstractEntrepreneurship researchers are at their inital phase. Like other fields at their inital phase, entrepreneurship researchers emerge within adopted theories and approaches from other disiplines. At this point, researchers should be careful while they examine entrepreneurship phenomenon which has an unique process. Because adopted theories and approaches from other disciplines may fail to explain nonlinear and complex process of entrepreneurship. Therefore, researchers who study entrepreneurship should be careful while they design their studies and they should not loss essence of phenomenons while they over focus on a specific analysis method or a theory. Human capital phenomenon has taken place in literature for a long time. Fundamentally, the importance of the human capital which compares individuals’ income levels through gaining within their education and experiences, gradually increases within emerging of globalization, information societies, intellectual capital and new economy. Assesments of human capital factors lying in main two groups as general and specific unavoidably to take place in entrepreneurship researches. Entrepreneurship process includes establishing, inherited and takeover a company through identification of entrepreneurial opportunities and exploit identified opportunities. At this point, establishing, inherited and takeover a company can be coded as entrepreneurial behaviour or entreprenuerial performance. In this concept, the aim of this study is identifying the effects of human capital factors on entrepreneurial performance. This analysis also includes entrepreneur types which depend on entrepreneurial experience.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİşletmeen_US
dc.subjectBeşeri sermayeen_US
dc.subjectFırsat değerlendirmeen_US
dc.subjectGirişimciliken_US
dc.subjectBusinessen_US
dc.subjectHuman capitalen_US
dc.subjectOpportunity exploitationen_US
dc.subjectEntrepreneurshipen_US
dc.titleGirişimci türleri ekseninde girişimsel fırsatların tespitinde beşeri sermayenin rolüen_US
dc.title.alternativeThe role of human capital in identification of entrepreneurial opportunities with types of entrepreneursen_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.departmentEnstitüler, Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.institutionauthorUygun, Ramazanen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record