Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorÖzgül, Engin
dc.contributor.authorYücel, Engin
dc.date.accessioned2018-07-18T08:20:26Z
dc.date.available2018-07-18T08:20:26Z
dc.date.issued2018-02
dc.identifier.citationÖzgül, E. ve Yücel, E. (2018). Girişimcilik Merakı İle Yenilikçilik Arasındaki İlişkide Girişimcilik Öz-Yeterliliğinin Aracılık Rolü. Yönetim Bilimleri Dergisi, 16, 331-353.en_US
dc.identifier.issn1304-5318
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12428/1855
dc.description.abstractGirişimciliğin artan önemi ile birlikte girişimcilik ekosisteminin her geçen gün genişlemesi, girişimciliğin belirleyicilerine olan ilgiyi de arttırmıştır. Çalışmada, girişimciliğin önemli belirleyicilerinden olan yenilikçilik ve girişimcilik merakı arasındaki ilişkide girişimcilik öz-yeterliliğinin aracılık etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Yenilikçilik ve girişimcilik merakı arasındaki ilişkide girişimcilik öz-yeterliliğin aracılık rolü, girişimcilik eğitimi almış ve almakta olan 245 girişimci adayından anket yöntemiyle elde edilen veriler ışığında araştırılmıştır. Yenilikçiliğin, girişimcilik merakını pozitif ve anlamlı olarak etkilediği görülmüştür. Ayrıca elde edilen bulgulara göre, yenilikçilik ve girişimcilik merakı arasındaki ilişkide girişimcilik öz-yeterliliğinin kısmi aracılık rolü üstlendiği belirlenmiştir. Modelin uyumluluğu dikkate alınarak çeşitli önerilerde bulunulmuştur.en_US
dc.description.abstractThe day by day expansion of entrepreneurial ecosystem with the increasing importance of entrepreneurship, has also increased the interest in the determinants of entrepreneurship. In this study, it is aimed to examine the mediator effect of entrepreneurial self-efficacy in relation of innovativeness and entrepreneurial curiosity, which are important determinants of entrepreneurship. The mediator role of entrepreneurial self-efficacy on the relationship between innovation and entrepreneurial curiosity has been investigated by using the data obtained from the questionnaire method from 245 entrepreneurs who had or having entrepreneurship training. Innovativeness has been seen to affect entrepreneurship curiosity positively and significantly. Furthermore, according to the findings, it has been determined that the entrepreneurial self-efficacy has a partial mediator role on the relationship between innovativeness and entrepreneurial curiosity. Various suggestions have been made considering the compatibility of the model.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesien_US
dc.rights.uriinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectGirişimcilik Merakıen_US
dc.subjectYenilikçiliken_US
dc.subjectGirişimcilik Öz-Yeterliliğien_US
dc.subjectGirişimciliken_US
dc.subjectYeniliken_US
dc.subjectEntrepreneurial Curiosityen_US
dc.subjectInnovativenessen_US
dc.subjectEntrepreneurial Self-Efficacyen_US
dc.subjectEntrepreneurshipen_US
dc.subjectInnovationen_US
dc.titleGirişimcilik Merakı İle Yenilikçilik Arasındaki İlişkide Girişimcilik Öz-Yeterliliğinin Aracılık Rolüen_US
dc.title.alternativeThe Mediator Role of Entrepreneurial Self-Efficacy on the Relationship Between Entrepreneurial Curiosity and Innovativenessen_US
dc.typearticleen_US
dc.authorid189742en_US
dc.authorid192209en_US
dc.relation.ispartofYönetim Bilimleri Dergisien_US
dc.department[Belirlenecek]en_US
dc.institutionauthor. . .en_US
dc.relation.publicationcategory. . .en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record