Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorİslamoğlu, Emel
dc.contributor.authorYıldırımalp, Sinem
dc.contributor.authorİyem, Cemal
dc.date.accessioned2018-07-13T07:28:02Z
dc.date.available2018-07-13T07:28:02Z
dc.date.issued2017-08
dc.identifier.citationİslamoğlu, E., Yıldırımalp, S. ve İyem, C. (2017). Türkiye’de Çalışan Yoksullar Olarak Abdallar: Kırşehir İlinde Bir Araştırma. Yönetim Bilimleri Dergisi, 15, 463-479.en_US
dc.identifier.issn1304-5318
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12428/1830
dc.description.abstractKüresel bir boyut kazanan yoksulluk sorunu günümüzde sadece işsizleri değil, çalışan kesimi de tehdit etmektedir. Çalışan yoksulluğu olarak adlandırılan bu durum, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de önemli sorunlardan biridir. Bu çalışma çalışan yoksulluğunu Kırşehir İlinde kültürel miras taşıyıcısı olan Abdallar özelinde incelemeyi amaçlamıştır. Bu amaçla Kırşehir İli’nde yaşayan ve çalışan 22 yerel sanatçı ile mülakat yapılmıştır. Çalışmanın sonucunda; Abdalların çalışmalarına rağmen yoksul oldukları ve kendilerini de yoksul hissettikleri ortaya çıkmıştır. Ailenin toplam gelirlerinin çok düşük olması, düzenli ve sürekli olmayışı, temel ihtiyaçlarını karşılayamamaları ve geçim sıkıntısı yaşamalarından dolayı Abdalların çalışan yoksul olduğu görülmüştür. Ayrıca araştırma sonucunda sosyal yardımların ve devlet desteğinin yetersiz olduğu ortaya konulmuştur.en_US
dc.description.abstractNowadays, the problem of poverty, which has a global dimension, threatens not only the unemployed but also the working people. This situation, which is called poverty of working people, is one of the important problems in Turkey as it is in the whole world. This study aimed to investigate working poverty in Kırşehir province in terms of cultural heritage bearer Abdals. For this purpose, interviews were held with 22 local artists living and working in Kırsehir. At the end of the study; Despite their work, it was revealed that they were poor and they felt themselves to be poor. It is seen that the total income of the family is very low, that the Abdals are working poor due to the lack of regular and continuous, the lack of basic necessities and the livelihoods. In addition, it has been revealed that social assistance and state support are inadequate as a result of the research.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesien_US
dc.rights.uriinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectYoksulluken_US
dc.subjectÇalışan Yoksulluğuen_US
dc.subjectAbdallaren_US
dc.subjectTürkiyeen_US
dc.subjectPovertyen_US
dc.subjectWorking Povertyen_US
dc.subjectAbdalsen_US
dc.subjectTurkeyen_US
dc.titleTürkiye’de Çalışan Yoksullar Olarak Abdallar: Kırşehir İlinde Bir Araştırmaen_US
dc.title.alternativeAbdals as Poor People Working in Turkey: A Research in Kırşehiren_US
dc.typearticleen_US
dc.authorid30929en_US
dc.authorid52195en_US
dc.authorid59357en_US
dc.relation.ispartofYönetim Bilimleri Dergisien_US
dc.department[Belirlenecek]en_US
dc.institutionauthor. . .en_US
dc.relation.publicationcategory. . .en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record