Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorKoçinkağ, Mansur
dc.date.accessioned2018-04-27T08:10:49Z
dc.date.available2018-04-27T08:10:49Z
dc.date.issued2017-03
dc.identifier.citationKoçinkağ, M. (2017). Erken Dönem Fıkıh Düşüncesinde Ehl-i Re’y ve Ehl-i Hadîs Ayrımı. İlahiyat Fakültesi Dergisi, 10, 53-78.en_US
dc.identifier.issn2147-2521
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12428/1798
dc.description.abstractEhl-i re’y ve ehl-i hadîs kavramlarının mahiyetine ve bu iki ifadeyle kimlerin kastedildiğine dair tartışma hicrî üçüncü asırdan itibaren devam etmektedir. Bu çalışmada, ehl-i hadîs ve ehli re’y kavramının erken dönem metinlerde yer alıp almadığı, zikredilmişse hangi anlamlarda kullanıldığı ve erken dönem hüküm içerikli eserlerde bu ayrımın nasıl bir karşılığının olduğu konu edilecektir. Böylece erken dönem fıkıh anlayışında âlimler tarafından iki farklı üslup ve yöntemin kullanıp kullanılmadığı ve fıkhın erken dönem oluşumunda iki farklı edebiyatın ve dolayısıyla iki tür yaklaşımın olup olmadığı ortaya çıkmış olacaktır.en_US
dc.description.abstractThe debate about the definitions of Ahl al-Ra’y and Ahl al-Hadith concepts and discussion of whom are referred with them have been continuing since the third century of Hijra. In this study, it will be mentioned that whether the concepts of Ahl al-Ra’y and Ahl al-Hadith take place at the works in the early period; if the concepts are mentioned in the works, in what sense they are used; and what is the distinction between the two concepts in judicial works in the early period. Thus, it will be shown that whether the scholars have used two different styles and methods at fiqh understanding in the early period and it will be revealed whether there are two different literature and therefore two types of approaches in the emergence of fiqh.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesien_US
dc.rights.uriinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectFıkıhen_US
dc.subjectHadisen_US
dc.subjectEhl-i re’yen_US
dc.subjectEhl-i hadîsen_US
dc.subjectErken Dönemen_US
dc.subjectFiqhen_US
dc.subjectHadithen_US
dc.subjectAhl al-Ra’yen_US
dc.subjectAhl al-Hadithen_US
dc.subjectEarly Perioden_US
dc.titleErken Dönem Fıkıh Düşüncesinde Ehl-i Re’y ve Ehl-i Hadîs Ayrımıen_US
dc.title.alternativeDistinction of Ahl al-Ra’y and Ahl al-Hadith in the Early Period of Fiqhen_US
dc.typearticleen_US
dc.authorid154668en_US
dc.relation.ispartofKilitbahir (İlahiyat Fakültesi Dergisi)en_US
dc.departmentFakülteler, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümüen_US
dc.institutionauthor. . .en_US
dc.relation.publicationcategory. . .en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record