Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorÖnder, Hüseyin
dc.date.accessioned2018-04-24T07:53:44Z
dc.date.available2018-04-24T07:53:44Z
dc.date.issued2017-06
dc.identifier.citationÖnder, H. (2017). Türkiye’de Girişimcilik Verimlilik ve İnovasyonun Sanayi Sektörüne Etkileri: Zaman Serileri İle Bir Analiz. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 12, 17-26.en_US
dc.identifier.issn1306-8946
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12428/1788
dc.description.abstractTürkiye Cumhuriyeti’nin kurulduğu ilk günden bu yana temel hedefi muasır medeniyetler seviyesine ulaşmaktır. Bunu sosyal alanlarda olduğu gibi ekonomik alanda da gerçekleştirmek arzusu ve gayreti içerisinde olmuştur. Ekonomik alanda gerçekleştirilen çabaların temel öznesi çoğunlukla sanayi sektörü olmuştur. Çünkü kalkınma ve gelişme sanayileşmeyle eş tutulmuştur. Bu çalışmada girişimcilik, verimlilik ve inovasyonun sanayi sektörü üzerindeki etkileri zaman serileri ile analiz edilmiştir. Yapılan analiz sonucunda, verimlilik ve inovasyonun sanayi sektörü üzerindeki etkisinin pozitif ve istatistiki açıdan anlamlı bir ilişki gösterdiği bulunmuştur. Sonuçlar sanayi sektörünü pozitif yönde etkileyen en önemli değişkenin girişimcilik olduğunu, bunu düşük bir etki düzeyine sahip olsa da verimlilik ve inovasyonun takip ettiğini göstermektedir.en_US
dc.description.abstractSince Turkish Republic was founded, it’s main objective is reaching level of contemporary civilization. It has been in desire and effort to realize this in the economic field as well as in social areas. The key subject of the efforts in the economic field has been mostly industrial sector. Because development and growth considered equal with industrialization. In this study, the effects of entrepreneurship, productivity, and innovation on the industrial sector were analyzed by time series. As a result of the analysis, it was founded that the effect of productivity and innovation on the industrial sector showed a positive and statistically significant relationship. The results Show that the most important variable influencing the industry in the positive direction is entrepreneurshıp, followed by productivity and innovation, even though they have a low impact level.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesien_US
dc.rights.uriinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSanayileşmeen_US
dc.subjectGirişimciliken_US
dc.subjectİnovasyonen_US
dc.subjectVerimliliken_US
dc.subjectIndustrializationen_US
dc.subjectEntrepreneurshipen_US
dc.subjectInnovationen_US
dc.subjectProductivityen_US
dc.titleTürkiye’de Girişimcilik Verimlilik ve İnovasyonun Sanayi Sektörüne Etkileri: Zaman Serileri İle Bir Analizen_US
dc.title.alternativeThe Effects of Entrepreneurship Productivity and Innovations in Industrial Sectors in Turkey: An Analysis with Time Seriesen_US
dc.typearticleen_US
dc.authorid33775en_US
dc.relation.ispartofGirişimcilik ve Kalkınma Dergisien_US
dc.department[Belirlenecek]en_US
dc.institutionauthor. . .en_US
dc.relation.publicationcategory. . .en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record