Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorBiçer, Elif
dc.contributor.authorSarı, Oktay Taymaz
dc.date.accessioned2018-02-12T07:40:47Z
dc.date.available2018-02-12T07:40:47Z
dc.date.issued2017-04
dc.identifier.citationBiçer, E. ve Sarı, O. T. (2017). Normal Gelişim Gösteren Ve Hafif Düzeyde Zihinsel Engelli Öğrencilerin Zihin Kuramı Ve Yürütücü İşlev Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 13, 261-276.en_US
dc.identifier.issn1304-9496
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12428/1742
dc.description.abstractBu araştırma, 2006-2007 doğumlu (2. ve 3. sınıflara devam eden) kaynaştırma eğitimi alan hafif düzeyde zihinsel engelli öğrenciler ile aynı sınıfta eğitim gören normal gelişim gösteren öğrencilerin zihin kuramı performansları ile yürütücü işlev becerilerinin alt boyutlarından biri olan soyut düşünme becerileri performanslarının (RSPM puanları) ilişkisini belirlemeyi amaçlamaktadır. Araştırmanın örneklemini, İstanbul ilindeki ilkokullara devam eden, normal gelişim gösteren 38 çocuk ve aynı okulların bağlı oldukları Rehberlik Araştırma Merkezleri tarafından hafif düzey zihinsel engelli tanısı almış 38 kaynaştırma öğrencisi oluşturmuştur. Araştırmada zihin kuramı becerilerini ölçmek için Sally-Ann (Birinci Düzey Yanlış İnanış), Bonibon Testi (2. Düzey Yanlış İnanış) ve Çikolata Testi (2. Düzey Yanlış İnanış) uygulanmıştır. Ayrıca yürütücü işlev becerilerinin alt bileşenlerinden biri olan soyut düşünme performansları Raven Standart Progresif Matrisler Testi ile ölçülmüştür.en_US
dc.description.abstractIn this study, abstract thinking skills which constitutes one of the sub-components of the executive function skills and the theory of mind performances of the inclusive students with mild mental disabilities, born in 2006-2007 (2nd and 3rd graders) and of students with normal development in the same group of age at the same class have been investigated whether there are differences between the two groups of students. The subjects of the study are 38 students showing normal development and also 38 inclusive students who have been diagnosed with mild mental disability. In order to measure theory of mind skills in the research, SallyAnn, Smarties Test and Chocolate Test were applied. Moreover; abstract thinking skills that is one of the sub-components of executive function skills were measured by using the Raven’s Standard Progressive Matrices Test.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesien_US
dc.rights.uriinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectZihin kuramıen_US
dc.subjectkaynaştırmaen_US
dc.subjectzihinsel engelen_US
dc.subjectyürütücü işlev becerilerien_US
dc.subjectsoyut düşünme becerilerien_US
dc.subjectTheory of minden_US
dc.subjectinclusiveen_US
dc.subjectmental disabilitiesen_US
dc.subjectexecutive functionsen_US
dc.subjectabstract thinkingen_US
dc.titleNormal Gelişim Gösteren Ve Hafif Düzeyde Zihinsel Engelli Öğrencilerin Zihin Kuramı Ve Yürütücü İşlev Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesien_US
dc.title.alternativeExaminatıon Of The Relationship Between Theory Of Mind And Executive Function Skills For Students With Normal Development And Students With Mild Mental Disabilitiesen_US
dc.typearticleen_US
dc.authorid39734en_US
dc.relation.ispartofEğitimde Kuram ve Uygulamaen_US
dc.department[Belirlenecek]en_US
dc.institutionauthor. . .en_US
dc.relation.publicationcategory. . .en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record