Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorUysal, Boratay
dc.contributor.authorGüney, Semra
dc.date.accessioned2016-10-25T12:10:12Z
dc.date.available2016-10-25T12:10:12Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationUysal, B. ve Güney, S. (2016). Entrepreneurial intentions of Turkish business students: An exploration using shapero’s model. Yönetim Bilimleri Dergisi, 14 (28), 27-47.en_US
dc.identifier.urihttp://ybd.comu.edu.tr/images/form/dosya/dosya_898579.pdf
dc.identifier.uri1304-5318
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12428/1608
dc.description.abstractIn today’s globalized economy, the entrepreneurship phenomenon paves the way for economic and social developments. Hence, entrepreneurial activities has become a matter that is greatly sought-after, both in the academic sense and on sectoral basis. At this juncture, the future of entrepreneurial growth relies greatly on business students therefore it’s crucial to understand their intentions, yet such understanding has not been questioned before in a Turkish setting using the Shapero’s model. This paper investigates the entrepreneurial intentions of Turkish business students, and examines the influence of components from Shapero’s model on their intentions to become entrepreneurs. So as to measure these, self-administrated questionnaires were distributed to 103 business students at major universities in Ankara and Istanbul. The findings indicated that, in accordance with global trends, most of the students have an enthusiastic approach towards entrepreneurship.en_US
dc.description.abstractGünümüz küresel ekonomisinde, girişimcilik olgusu ekonomik ve sosyal kalkınmanın önünü açmaktadır. Bu sebeple, girişimcilik faaliyetleri hem akademik bağlamda hem de sektörel düzeyde oldukça rağbet gören bir konu haline gelmiştir. Bu noktada, girişimciliğe dayalı büyümenin geleceği, geniş ölçüde, işletme öğrencilerine bağlı olmakla birlikte bu öğrencilerin girişimcilik niyetlerini anlayabilmek kritik önem taşımaktadır fakat Türk öğrencilerin bu niyetleri daha önce Türkiye özelinde ve Shapero’nun Modeli kullanılarak sorgulanmamıştır. Bu makalede, Türk işletme öğrencilerinin girişimcilik niyetleri ve Shapero’nun Modeli’ndeki ögelerin bu niyetler üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Bu niyetlerin ölçümlenebilmesi için Ankara ve İstanbul’daki başlıca üniversitelerde öğretim gören 103 işletme öğrencisine uygulanan anket sonucunda elde edilen veriler, küresel yönelimler paralelinde, öğrencilerin çoğunun giri- şimciliğe karşı hevesli bir yaklaşımları olduğunu göstermiştir.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesien_US
dc.rights.uriinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEntrepreneurial intentionen_US
dc.subjectEntrepreneurshipen_US
dc.subjectBusiness studentsen_US
dc.subjectShapero’s modelen_US
dc.subjectTurkeyen_US
dc.subjectGirişimcilik niyetien_US
dc.subjectGirişimciliken_US
dc.subjectİşletme öğrencilerien_US
dc.subjectShapero’nun modelien_US
dc.subjectTürkiyeen_US
dc.titleEntrepreneurial intentions of Turkish business students: An exploration using shapero’s modelen_US
dc.title.alternativeTürk işletme bölümü öğrencilerinin girişimsel niyetleri: Shapero’nun modelini kullanarak yapılan bir araştırmaen_US
dc.typearticleen_US
dc.authoridyen_US
dc.authoridTR11412en_US
dc.relation.ispartofYönetim Bilimleri Dergisien_US
dc.department[Belirlenecek]en_US
dc.institutionauthor. . .en_US
dc.relation.publicationcategory. . .en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record