Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorGüçlü Nergiz, Hatice
dc.date.accessioned2016-07-19T06:27:38Z
dc.date.available2016-07-19T06:27:38Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationGüçlü Nergiz, H. (2016). Turizm sektöründe örgütsel vatandaşlık davranışı üzerine bir değerlendirme. Yönetim Bilimleri Dergisi, 14 (27), 217-247.en_US
dc.identifier.issn1304-5318
dc.identifier.urihttp://ybd.comu.edu.tr/images/form/dosya/dosya_391889.pdf
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12428/1538
dc.description.abstractBu çalışma, turizm işletmelerinde örgütsel vatandaşlık davranışı (ÖVD) ile ilgili kavramsal ve görgül literatürün bir taraması niteliği taşımaktadır. İlgili literatürün incelenmesi sonucunda ilk çalışmalarda ÖVD’nin gönüllülük esasına dayalı olarak oluştuğu saptanmıştır. Daha sonra yapılan uygulamalı araştırmalar ve değişen çevre şartları sonucunda ÖVD görev performansının gerçekleşmesini sağlayacak sosyal ve psikolojik çevreyi destekleyen davranışlar olarak ifade edilmiştir. Buna ilaveten, ÖVD’yi açıklamak üzere çok sayıda boyutun geliştirildiği saptanmıştır. Literatürde boyutlandırma çalışmaları ile ilgili bir fikir birliği olmamasına rağmen, örgütsel vatandaşlık davranışlarının genel olarak örgütsel ve bireysel olmak üzere iki genel grupta incelendiği belirlenmiştir. Turizm işletmelerinin emek yoğun özelliğine dayalı olarak bu boyutlara bir de müşteri boyutu’nun eklenerek, bu boyutun geçerliğinin de araştırıldığı tespit edilmiştir. Turizm işletmeleri kapsamında otel, seyahat acentesi ve yiyecek- içecek işletmelerinde ÖVD konusunda araştırmaların mevcut olduğu, araştırmalarda yoğunlukla lider-üye etkileşimi, örgütsel bağlılık, algılanan örgütsel destek, psikolojik güçlendirme, iş tatmini ve iş performansı ile ÖVD arasındaki ilişkilerin incelendiği sonucu ortaya konmuşturen_US
dc.description.abstractThis study is a review of the conceptional and empirical literature related to the organizational citizenship behavior in tourism businesses. As a result of the analysis of the related literature, OCB was observed to emerge on voluntary basis. As a result of the applied studies and changing circumstances, OCB was defined as behaviors that support the social and psychological domains that will ensure the realization of task performance. In addition to this, it was determined that a number of dimensions were developed to define OCB. Although there is not a consensus over the dimensioning studies in literature, organizational citizenship behaviors that are classified in two main groups: organizational and personal. Based on the labor intense characteristics of tourism businesses, the customer dimension was also added to these dimensions and the validity of this dimension was also investigated. It was revealed that there are studies on OCB in hotels, travel agencies and catering businesses within the context of tourism businesses and the relationships among leader-member interactions, organizational loyalty, perceived organizational support, psychological reinforcement, job satisfaction and performance are thoroughly analyzed.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesien_US
dc.rights.uriinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectÖrgütsel vatandaşlık davranışıen_US
dc.subjectÖrgüte yönelik örgütsel vatandaşlık davranışıen_US
dc.subjectBireye yönelik örgütsel vatandaşlık davranışıen_US
dc.subjectMüşteriye yönelik örgütsel vatandaşlık davranışıen_US
dc.subjectTurizm sektörüen_US
dc.subjectOrganizational citizenship behavioren_US
dc.subjectOrganizational citizenship behavior to organizationen_US
dc.subjectOrganizational citizenship behavior to individualen_US
dc.subjectOrganizational citizenship behavior to customeren_US
dc.subjectTourism sectoren_US
dc.titleTurizm sektöründe örgütsel vatandaşlık davranışı üzerine bir değerlendirmeen_US
dc.title.alternativeAn analysis of organizational citizenship behavior in tourism sectoren_US
dc.typearticleen_US
dc.authoridTR152871en_US
dc.relation.ispartofYönetim Bilimleri Dergisien_US
dc.department[Belirlenecek]en_US
dc.institutionauthor. . .en_US
dc.relation.publicationcategory. . .en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record