Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorÖzdemir, Lutfiye
dc.date.accessioned2016-06-21T06:22:57Z
dc.date.available2016-06-21T06:22:57Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationÖzdemir, L. (2015). 2008 Küresel krizi ve seçilmiş Avrasya ekonomilerine etkileri: Azerbaycan ve Kazakistan örneği. Yönetim Bilimleri Dergisi, 13(26), 41-62.en_US
dc.identifier.issn1304-5318
dc.identifier.urihttp://ybd.comu.edu.tr/images/form/dosya/dosya_753504.pdf
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12428/1516
dc.description.abstract2008 küresel krizi dünyanın pek çok ekonomisini olumsuz yönde etkilemiştir. Bu krizin Avrasya ekonomilerine de olumsuz yansımaları sözkonusu olmuştur. Bu bağlamda araştırmanın amacı, 2008 küresel krizinin seçilmiş Avrasya ekonomileri olarak Azerbaycan ve Kazakistan ülkeleri üzerindeki etkilerini araştırmaktır. Bu amaçla Azerbaycan ve Kazakistan ekonomilerinin sektörel dağılımları ve bu krizin sektörler üzerindeki etkileri incelenmiştir. Ardından ekonomilerin kriz dönemindeki büyüme eğilimleri, işsizlik ve enflasyon oranları, ihracattaki değişim, cari işlemler dengesi ve yabancı sermaye yatırımları araştırılmıştır. Sonuç olarak Azerbaycan ve Kazakistan ekonomileri küresel krizden petrol gelirlerindeki düşme nedeniyle etkilenmişlerdir.en_US
dc.description.abstract2008 global crisis had negatively affected many economies in the world. Also, the negative effects of the crisis reflected on the Eurasia economies. In this context, the purpose of the research is to investigate the effects on Azerbaijan and Kazakhstan economies of the 2008 global crisis as the selected Eurasian countries. Therefore, it was firstly examined the sectoral distribution of Azerbaijan and Kazakhstan economies, and the impacts of the crisis on sectors. Then it was investigated growth trend, unemployment, inflation rates, changes in exports, the current account balance, and foreign capital investment of the economies during the crisis period. In conclusion Azerbaijan and Kazakhstan economies were affected due to low oil revenues by the global crisis.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesien_US
dc.rights.uriinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subject2008 Küresel iktisadi krizien_US
dc.subjectAvrasya ekonomilerien_US
dc.subjectAzerbaycanen_US
dc.subjectKazakistanen_US
dc.subject2008 Global crisisen_US
dc.subjectEurasian economiesen_US
dc.subjectAzerbaijanen_US
dc.subjectKazakhstanen_US
dc.title2008 Küresel krizi ve seçilmiş Avrasya ekonomilerine etkileri: Azerbaycan ve Kazakistan örneğien_US
dc.title.alternative2008 Global crisis and effects on selected Eurasian economies: Case of Azerbaijan and Kazakhstanen_US
dc.typearticleen_US
dc.authoridTR108653en_US
dc.relation.ispartofYönetim Bilimleri Dergisien_US
dc.department[Belirlenecek]en_US
dc.institutionauthor. . .en_US
dc.relation.publicationcategory. . .en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record