Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorKara, Mustafa
dc.contributor.authorDönmez Kara, Canan Öykü
dc.date.accessioned2016-06-03T13:39:09Z
dc.date.available2016-06-03T13:39:09Z
dc.date.issued2015-12
dc.identifier.citationKara, M. ve Dönmez Kara, C. Ö. (2015). Türkiye’de göç yönetişimi: Kurumsal yapı ve işbirliği. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 10 (2), 1-25.en_US
dc.identifier.issn1306-8946
dc.identifier.urihttp://gkd.comu.edu.tr/images/form/dosya/dosya_479601.pdf
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12428/1469
dc.description.abstractGöç özünde yer değişikliğini içeren bir hareketliliktir. Bu hareketliliğin sebebi bazen doğal bir afet, bazen savaşlar, bazen ekonomik gerekçeler, bazen zulüm korkusu olabilir. Göç zamanla sınır aşan bir sorun haline gelmiş ve artan uluslararası göç hareketleri göç yönetiminin yeniden şekillenmesini ve küresel göç yönetişimin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Uluslararası göç hareketlerinde en fazla etkilenen ülkelerden Türkiye de göç yönetişimine uyum sağlayacak yasal ve kurumsal düzenlemelere girişmiştir. Araştırmada, Türkiye’nin göç yönetişimine uyum sağlama kapasitesinin ve bu yolda yapılan çalışmaların ortaya konulması amaçlanmıştır. Bu kapsamda, doküman incelemesi yöntemiyle yasal mevzuat incelenmiş, bulgular betimsel olarak açıklanmıştır. Araştırma sonucunda, Türkiye’nin AB uyum sürecinde bir kurumsal yapılanma aşamasında olduğu, ancak yerel yönetimlerin ve sivil toplum örgütlerinin bu sürece resmi olarak dâhil edilmeği anlaşılmıştır.en_US
dc.description.abstractMigration is a movement which includes change of place in its very core. There would be several reasons for this movement; natural disasters, wars, economic reasons or fear of persecution. Migration has become a matter of transboundary problem over time and increase in migration movement has led to remodeling of migration management and establishment of global migration governance. Turkey, as one of the most affected countries by the international migration movement, has accelerated its efforts to harmonize her legal and institutional regulations with the migration governance. In this research, it is aimed to introduce Turkey’s capacity to harmonise with the migration governance and to assess her progress so far. In this context, the legislation is examined by the document analysis method and the results were descriptively analysed. As a result of the study, it is found that Turkey is in an institutional structuring process, however local governments and non-governmental organizations have not been officially included in this process.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Dr. H. İbrahim Bodur Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezien_US
dc.rights.uriinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectGöçen_US
dc.subjectGöç yönetişimien_US
dc.subjectYasal-kurumsal yapılanmaen_US
dc.subjectYerel yönetimleren_US
dc.subjectTürkiyeen_US
dc.subjectMigrationen_US
dc.subjectMigration governanceen_US
dc.subjectLegal-institutional restructuringen_US
dc.subjectLocal governmentsen_US
dc.subjectTurkeyen_US
dc.titleTürkiye’de göç yönetişimi: Kurumsal yapı ve işbirliğien_US
dc.title.alternativeMigration governance in Turkey: Institutional structure and cooperationen_US
dc.typearticleen_US
dc.authoridTR34451en_US
dc.authoridTR147058en_US
dc.relation.ispartofGirişimcilik ve Kalkınma Dergisien_US
dc.department[Belirlenecek]en_US
dc.institutionauthor. . .en_US
dc.relation.publicationcategory. . .en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record