Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorÖztürk, Oğuz
dc.contributor.authorErdem, Ahmet
dc.contributor.authorAliçavuş, Fahri
dc.date.accessioned2016-06-03T11:17:06Z
dc.date.available2016-06-03T11:17:06Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationÖztürk, O., Erdem, A. ve Aliçavuş, F. (2016). V1095 her ve V1101 her sistemlerinin dönem değişimleri. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2 (1), 68-83.en_US
dc.identifier.urihttp://dergipark.ulakbim.gov.tr/comufbed/article/view/5000186061/5000166702
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12428/1466
dc.description.abstractŞu ana kadar literatürde, her iki sistem üzerine yapılan ne fotometrik ne de tayfsal çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışmada, V1095 Her ve V1101 Her sistemlerinin SuperWASP ışık eğrileri ile birlikte dönem değişimleri ilk kez analiz edilmiştir. Sistemlerin parabolik dönem değişimleri, her bir sistem için elde edilen O-C verilerine, Zasche ve ark. (2009) tarafından yazılan MATLAB kodu kullanılarak ağırlıklı en küçük kareler yöntemi ile incelenmiştir. O-C diyagramlarında çevrimsel bir değişim görüldüğünden, aynı MATLAB kodu kullanarak, ışık zaman etkisi (LTE) analizi de yapılmıştır. SuperWASP ışık eğrileri çözümü için Wilson & Devinney (1971) kodu kullanılmıştır. V1095 Her ve V1101 Her sistemlerinin O-C diyagramları, sırasıyla, aşağı ve yukarı yönlü parabol üzerine binmiş sinüzoidal bir değişim göstermektedir. V1095 Her’de düzenli olarak görülen dönem azalma hızı ve V1101 Her’de düzenli olarak görülen dönem artış hızı hesaplanmıştır. Dönem değişimine sebep olabilecek fiziksel mekanizmalar tartışılmıştır. O-C diyagramlarında görülen çevirimsel değişimler LTE ile yorumlanmıştır. Her iki sistemin fotometrik kütle oranları elde edilmiş ve mutlak parametreleri yaklaşık olarak tahmin edilmiştir.en_US
dc.description.abstractSo far, there is neither photometric nor spectral study on both of the systems in the literature. SuperWASP light curves and orbital period variations of V1095 Her and V1101 Her were analyzed for the first time in this study. A weighted least-squares method was applied to each O-C data sets by using a MATLAB code given by Zasche et al. (2009) to find their quadratic ephemeris. Since the cyclic O-C variations were seen in the O-C diagrams, the light travel time effect (LTE) analysis were also performed by the same MATLAB code. Wilson & Deviney (1971) code is used for the SuperWASP light curve solution. The O-C diagrams of V1095 Her and V1101 Her show sinusoidal variations superimposed on a downward parabola and upward parabola, respectively. Rates of secular period decrease of V1095 Her and period increase of V1101 Her were calculated. Physical mechanisms which could cause of these period changes were discussed. Cyclic changes in the O-C diagrams were interpreted by means of the LTE. Photometric mass ratio is obtained and approximate absolute parameters of the systems are predicted.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesien_US
dc.rights.uriinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectYıldızlaren_US
dc.subjectÖrten çift yıldızlaren_US
dc.subjectV1095 her ve V1101 heren_US
dc.subjectStarsen_US
dc.subjectBinariesen_US
dc.subjectEclipsing starsen_US
dc.subjectIndividualen_US
dc.titleV1095 her ve V1101 her sistemlerinin dönem değişimlerien_US
dc.title.alternativePeriod study of V1095 her and V1101 heren_US
dc.typearticleen_US
dc.authoridTR24026en_US
dc.authoridTR2814en_US
dc.authoridTR179846en_US
dc.relation.ispartofÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisien_US
dc.department[Belirlenecek]en_US
dc.institutionauthor. . .en_US
dc.relation.publicationcategory. . .en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record