Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorÜrkmez, Naim
dc.contributor.authorTozlu, Selahattin
dc.date.accessioned2016-05-09T13:49:59Z
dc.date.available2016-05-09T13:49:59Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationÜrkmez, N. ve Tozlu, S. (2016). Modernleşme dönemi Osmanlı taşrasında eğitim kurumları (Gümüşhane Örneği). Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı, 14 (20), 81-114.en_US
dc.identifier.issn2148-0877
dc.identifier.urihttp://canakkalearastirmalari.comu.edu.tr/images/form/dosya/dosya_401118.pdf
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12428/1382
dc.description.abstractOsmanlı Devleti, Tanzimat Fermanı ile başlayan süreçte her alanda olduğu gibi eğitim-öğretim alanında da bir takım düzenlemeler yaparak yeniden yapılanma yoluna girmiştir. Geleneksel eğitim kurumlarından modern eğitim kurumlarına geçildiği ama aynı zamanda geleneksel eğitim kurumlarının da varlığını sürdürdüğü bu dönemde, bu değişim ve ikilemin 1850-1923 yılları arasında taşraya yansımalarının nasıl olduğu, Trabzon vilayetine tâbi Gümüşhane sancağı üzerinden ortaya konmaya çalışılmıştır. Küçük bir Anadolu kasabası olan Gümüşhane’deki Müslüman ve gayrimüslim okulları, öğretmenler, öğrenci sayısı, okutulan derslerden yola çıkılarak eğitim-öğretimin yapısı, Cumhuriyet’e yansımaları ve intikali hakkında bilgi verilmiştir. Bunun yanında günümüze tecrübe olması bakımından eğitim-öğretim alanında yaşanan zorluk ve sıkıntılar da ifade edilmiştir.en_US
dc.description.abstractBeginning with the Tanzimat reform era, the Ottoman Empire took the path on restructuring by making a number of regulations in every area such as in the field of education. In this period, although a transition was made from traditional to modern educational institutions, traditional educational institutions retained their presence. How the implications of this change and the dilemma of the countryside came about from 1850 to 1923 has been brought up with the subject of Trabzon vilayet’s Gümüşhane sanjak. By means of Muslim and non-Muslim schools, teachers, the number of students and classes taught in Gümüşhane, a small Anatolian town, information has been given about the structure of education, its reflections on the Republic, and its transition to the Republican era. In addition, to assist us with the present day, difficulties related to education have been expressed.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Atatürk ve Çanakkale Savaşlarını Araştırma Merkezi (AÇASAM)en_US
dc.rights.uriinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectGümüşhaneen_US
dc.subjectTorulen_US
dc.subjectKelkiten_US
dc.subjectŞiranen_US
dc.subjectOsmanlı Devletien_US
dc.subjectEğitimen_US
dc.subjectOttoman Empireen_US
dc.subjectEducationen_US
dc.titleModernleşme dönemi Osmanlı taşrasında eğitim kurumları (Gümüşhane Örneği)en_US
dc.title.alternativeThe educational institutions in Ottoman countryside during the modernization era (The Sample of Gümüşhane)en_US
dc.typearticleen_US
dc.authoridTR25398en_US
dc.authoridTR111041en_US
dc.relation.ispartofÇanakkale Araştırmaları Türk Yıllığıen_US
dc.department[Belirlenecek]en_US
dc.institutionauthor. . .en_US
dc.relation.publicationcategory. . .en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record