Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorKurnaz Şahin, Feyza
dc.date.accessioned2016-05-09T12:47:59Z
dc.date.available2016-05-09T12:47:59Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationKurnaz Şahin, F. (2016). I. Dünya Savaşı yıllarında iki Felemenk temsilcinin Afyonkarahisar Üsera Garnizonu hakkındaki izlenimleri: Dirk Johannes Van Bommel ve Dr. Emile Ernest Menten raporları. Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı, 14 (20), 35-63.en_US
dc.identifier.issn2148-0877
dc.identifier.urihttp://canakkalearastirmalari.comu.edu.tr/images/form/dosya/dosya_772222.pdf
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12428/1380
dc.description.abstractI. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin elinde bulunan esirlerin toplandığı esir kamplarından birisi Afyonkarahisar Üsera Garnizonu idi. Ulaşım hatlarının kesiştiği noktada olması hasebiyle garnizon, esirlerin toplanma alanı olarak hizmet vermekte olup İngiliz, Fransız, Rus ve diğer milletlerden çok sayıda esirin tutulduğu bir kamp özelliği taşımaktadır. Bilindiği gibi I. Dünya Savaşı’nda esirlere gösterilecek muamelelerde uluslararası anlaşmalara uyulması zorunlu idi. Diğer taraftan devletler bu hususta mütekabiliyet yani karşılıklılık esasını da benimsemişlerdir. Bu meyanda taraf devletler, karşılıklı olarak, tarafsız devlet temsilcilerini esir kamplarına göndererek esirlerin yaşam şartlarını, ihtiyaçlarını tespit etmeye çalışmışlardır. Nitekim Osmanlı Devleti’nin elinde bulunan İngiliz esirlerin hukukları tarafsız devlet statüsüne sahip olan ABD tarafından korunmuştur. Bilahare ABD’nin Nisan 1917’de savaşa girmesinden sonra ise İngiliz esirlerin her türlü ihtiyacı Hollanda Büyükelçiliği tarafından karşılanmıştır. Hollanda Büyükelçiliği esirlerin şikayetlerini dikkate alarak onları kamp ortamında görmek ve içinde bulundukları koşulları gözlemleyebilmek için kampa çeşitli temsilciler göndermiştir. Bu meyanda Dirk Johannes Van Bommel ve Dr. Emile Ernest Menten isimli Hollandalı temsilciler, Afyonkarahisar esir garnizonu ile ilgili raporlar hazırlayarak bu raporları İngiliz makamlarına iletmişlerdir. Çalışmanın amacı D. J. Van Bommel ve Dr. E. E. Menten isimli Felemenk temsilcilerinin Afyonkarahisar Üsera Garnizonu ile ilgili yazdıkları raporları, raporda yer alan izlenim ve düşünceleri irdelemek olarak tanımlanır. Zira Osmanlı Devleti’nin savaş mağduru durumunda olan esirlere karşı yaklaşımının tarafsız devlet temsilcileri gözüyle ortaya çıkarılması önem arz etmektedir. Keza Afyonkarahisar esir kampının ve burada bulunan esirlerin durumunun daha objektif bir gözle değerlendirilmiş olması dikkate değerdir. Çalışmanın konusunu oluşturan D. J. Van Bommel ve Dr. E. E. Menten isimli Felemenk temsilcilerinin raporları İngiltere’de The National Archives’te bulunmaktadır. Araştırmada ayrıca adı geçen temsilcilerle ilgili Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde bulunan belgelere de müracaat edilmiştir.en_US
dc.description.abstractOne of the captive garrisons in which the captives held by the Ottoman Empire during the First World War were kept was the Afyonkarahisar Captive Garrison. Due to being a connection point in terms of transportation, the garrison served as the assembly point of the captives and was used as a place in which many captives from England, France, Russia and many other countries were kept. As known, it was a must to obey the international agreements regarding the treatments towards the captives during the First World War. On the other hand, states also adopted a reciprocity principle in this issue. In this respect, contracting countries tried to determine the living conditions and needs of the captives by reciprocally sending representatives from neutral countries to the captive camps. As a matter of fact, the rights of English captives held by the Ottoman Empire were saved by the USA that had a neutral country status. Afterwards, all needs of the English captives were met by the Dutch Embassy after the USA went to the war in April 1917. The Dutch Embassy, considering the complaints of the captives, sent several representatives to the garrisons to see them and observe their conditions. In this sense, two Dutch representatives, Dirk Johannes Van Bommel and Dr. Emile Ernest Menten, prepared reports regarding the Afyonkarahisar captive garrison and sent it to the English authorities. This study aims to examine the impressions and thoughts stated in the reports written by the Dutch representatives, Dirk Johannes Van Bommel and Dr. Emile Ernest Menten, regarding the Afyonkarahisar Captive Garrison. It is important to reveal the treatment of the Ottoman Empire towards the war-weary captives in the eyes of the representatives of neutral countries. Objective evaluation of the Afyonkarahisar captive garrison and the conditions of the captives is also significant. Reports of the Dutch representatives, Dirk Johannes Van Bommel and Dr. Emile Ernest Menten, mentioned in the study are in The National Archives in England. Other documents in the Prime Ministry Ottoman Archive related with these representatives are also referred in the study.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Atatürk ve Çanakkale Savaşlarını Araştırma Merkezi (AÇASAM)en_US
dc.rights.uriinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAfyonkarahisaren_US
dc.subjectEsir kampıen_US
dc.subjectOsmanlı Devletien_US
dc.subjectHollandaen_US
dc.subjectDirk Johannes Van Bommelen_US
dc.subjectDr. Emile Ernest Mentenen_US
dc.subjectCaptive Garrisonen_US
dc.subjectOttoman Empireen_US
dc.subjectThe Netherlandsen_US
dc.titleI. Dünya Savaşı yıllarında iki Felemenk temsilcinin Afyonkarahisar Üsera Garnizonu hakkındaki izlenimleri: Dirk Johannes Van Bommel ve Dr. Emile Ernest Menten raporlarıen_US
dc.title.alternativeThe impressions of two Dutch representatives regarding the Afyonkarahisar Captive Garrison during the First World War years: The reports of Dirk Johannes Van Bommel and Dr. Emile Ernest Mentenen_US
dc.typearticleen_US
dc.authoridTR107063en_US
dc.relation.ispartofÇanakkale Araştırmaları Türk Yıllığıen_US
dc.department[Belirlenecek]en_US
dc.institutionauthor. . .en_US
dc.relation.publicationcategory. . .en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record