Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorÇelik, Recep
dc.date.accessioned2016-05-06T07:26:00Z
dc.date.available2016-05-06T07:26:00Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationÇelik, R. (2015). Çanakkale savaşları sırasında halkın durumu. Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı, 13(18), 411-430.en_US
dc.identifier.issn2148-0877
dc.identifier.urihttp://canakkalearastirmalari.comu.edu.tr/images/form/dosya/dosya_789210.pdf
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12428/1353
dc.description.abstractÇanakkale savaşları sırasında Çanakkale ve Gelibolu savaş alanı haline gelmesinden dolayı halk daha güvenli olan iç bölgelere nakledilmiştir. Bölgedeki tarım, iaşe ve ulaşım sekteye uğramış, askeri ihtiyaçların önde gelmesi özellikle halkın iaşe durumunu derinden etkilemiştir. Sürekli yapılan bombardımanlardan dolayı halkın evi, eşyası, dükkânı yanmış, beraberinde mesken sıkıntısı baş göstermiştir. Hükümet kısıtlı imkânlar dâhilinde aldığı bir takım önlemlerle iaşe ve mesken problemini gidermeye çalışmıştır. Bölgedeki halkın sıkıntılarının giderilmesinde askeriye de, gerek ziraatın canlanması gerekse iaşe probleminin çözülmesinde önemli bir görev icra etmiştir.en_US
dc.description.abstractDuring Dardanelles campaign, Çanakkale province and Gallipoli had become battle field, thus, the people had been sent into inner safe area. Agriculture, subsistence and transport in this region was hindered. Because of the importance of military necessities, people’s subsistence was affected deeply. Due to constantly bombarding, properties burned and aroused housing crisis. Subsistence and housing problem were endeavored to minimize by Ottoman Goverment with in reduced facilities. Also military undertook an important function both reviving agriculture and resolving problem of housing.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesien_US
dc.rights.uriinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectÇanakkaleen_US
dc.subjectGeliboluen_US
dc.subjectİaşeen_US
dc.subjectYardımen_US
dc.subjectMeskenen_US
dc.subjectNakilen_US
dc.subjectDardanellesen_US
dc.subjectGallipolien_US
dc.subjectSubsistenceen_US
dc.subjectHelpen_US
dc.subjectHousingen_US
dc.subjectTransporten_US
dc.titleÇanakkale savaşları sırasında halkın durumuen_US
dc.title.alternativeSituation of the people during Dardanelles campaignen_US
dc.typearticleen_US
dc.authoridTR55057en_US
dc.relation.ispartofÇanakkale Araştırmaları Türk Yıllığıen_US
dc.department[Belirlenecek]en_US
dc.institutionauthor. . .en_US
dc.relation.publicationcategory. . .en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record