Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorKurt, Ahmet
dc.contributor.authorElagöz, İsmail
dc.date.accessioned2016-05-04T12:52:31Z
dc.date.available2016-05-04T12:52:31Z
dc.date.issued2015-06
dc.identifier.citationKurt, A. ve Elagöz, İ. (2015). 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu perspektifinde adli muhasebecilik mesleğine bakış. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 10(1), 213-238.en_US
dc.identifier.issn1306-8946
dc.identifier.urihttp://gkd.comu.edu.tr/images/form/dosya/dosya_847067.pdf
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12428/1335
dc.description.abstractTeknolojideki hızlı gelişmeler, küreselleşmenin etkisi ve işletme faaliyetlerinin karmaşıklığı, işlenen suçları ve yapılan hilelerin niteliğini değiştirmiş, profesyonelce işlenen bu suçları geleneksel yöntemlerle tespit etmek imkânsız hale gelmiştir. Son yıllarda ortaya çıkan bu suç ve hileler karşısında yeni yöntem ve tekniklerin geliştirilmesine yönelik çalışmalar başlatılmıştır. Yürütülen bu çalışmalar başta ABD olmak üzere gelişmiş birçok ülkede “forensic accounting” olarak adlandırılan ve Türkçe’de “adli muhasebe” olarak karşılığını bulan yeni bir alanın ortaya çıkmasına neden olmuştur. Son yıllarda, dünyada sıkça uygulanan adli muhasebe, adli sorunlarda, muhasebeden, denetimden ve araştırma yeteneklerinden faydalanmayı ifade eder. Adli muhasebeci, hem davalara destek verme, hem de işletmelerde yapılan hilelerin belirlenmesi açısından ilgili kişi ve kurumlara hizmetler sunmaktadır. Bu çalışmada amaç; hata ve hile kavramları hakkında genel bilgiler vererek adli muhasebecilik mesleğini tanıtmak ve 1 Temmuz 2012 tarihi itibariyle yürürlüğe giren 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ile adli muhasebecilik mesleği arasındaki ilişkiyi incelemektir. Yukarıda açıklanan amaç doğrultusunda bu çalışmada; hata-hile kavramlarının üzerinde durulmuş, adli muhasebe kavramına yönelik açıklamalar yapılarak adli muhasebecilik mesleği ile ilgili bilgiler verilmiştir. Ayrıca 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu ile getirilen yeniliklerden bahsedilerek ilgili kanundaki adli muhasebeyi ilgilendiren, görev tanımı sebebiyle adli muhasebeci gibi görev yapabilen özel denetçi ve bağımsız denetçilere değinilmiştir.en_US
dc.description.abstractRapid developments in technology, the impact of globalization and the complexity of business administration, has changed the nature of the crimes which are emerged professionally, it has become impossible to detect by conventional methods. Researches have initiated new studies intended for developing new methods and techniques against new crimes and frauds that have emerged in recent years. These studies aided the emergence of a new subdicipline called “forensic accounting” in the USA first and many Western countries as well. Forensic accounting which is frequently applied in the world involves benefitting from accounting, auditing and research in forensic issues. Forensic accountant has been helpful in the viewpoint of people and institutions in the fields of fraud examination in companies support consulting. The aim of this study is to give general information about fraud and error, to introduce forensic accounting and analyzing relations between forensic accounting and New Turkish Commercial Code No. 6102 which the effective date is on July 1, 2012. In line with general purpose, in this study; we have focused concepts of fraud and error, we have made descriptions for forensic accounting and have studied scope and development of forensic accounting. Furthermore we have referred the innovations which introduced by the Turkish Commercial Code No. 6102 and we have mentioned the special auditor and the independent auditor which is can function such as forensic accountantsen_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Dr. H. İbrahim Bodur Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezien_US
dc.rights.uriinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectHataen_US
dc.subjectHileen_US
dc.subjectAdli muhasebeen_US
dc.subject6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunuen_US
dc.subjectErroren_US
dc.subjectFrauden_US
dc.subjectForensic accountingen_US
dc.subjectTurkish Commercial Code No. 6102en_US
dc.title6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu perspektifinde adli muhasebecilik mesleğine bakışen_US
dc.title.alternativeOverview of forensic accounting frofession from the perspective of the Turkish Commercıal Code No. 6102en_US
dc.typearticleen_US
dc.authoridTR15104en_US
dc.authoridTR25496en_US
dc.relation.ispartofGirişimcilik ve Kalkınma Dergisien_US
dc.department[Belirlenecek]en_US
dc.institutionauthor. . .en_US
dc.relation.publicationcategory. . .en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record