Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorCesur, Müesser
dc.contributor.authorBoz, Mustafa
dc.date.accessioned2016-05-04T10:19:10Z
dc.date.available2016-05-04T10:19:10Z
dc.date.issued2015-06
dc.identifier.citationCesur, M. ve Boz, M. (2015). İnternetin öneminin ve kullanımının seyahat acentaları perspektifinden değerlendirilmesi: Çanakkale örneği. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 10(1), 119-146.en_US
dc.identifier.issn1306-8946
dc.identifier.urihttp://gkd.comu.edu.tr/images/form/dosya/dosya_847067.pdf
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12428/1331
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı Çanakkale’de faaliyet gösteren (A) grubu seyahat acentaları için internetin sahip olduğu önemin ve sunduğu avantajlarının belirlenmesidir. Bunun yanında, çalışmada seyahat acentalarının internet kullanımları da değerlendirilmektedir. Araştırmanın uygulama bölümünde, internetin seyahat acentaları açısından sahip olduğu önem ve sağladığı avantajların belirlenmesi için betimsel analiz, acentaların web sitesi ve sosyal medya ağlarını kullanımlarının değerlendirilmesi için de frekans analizi yapılmıştır. Araştırma sonucunda; internetin seyahat acentaları açısından avantajlı bir satış ve pazarlama aracı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. İnternetin en önemli avantajları, acentaların reklam ve tanıtımının gerçekleştirilmesi, bilinirliklerinin artması ve satışları olumlu yönde etkilemesi olarak ön plana çıkmıştır. Ayrıca; satışları arttırmada, güncel bir web sitesine sahip olmanın, sosyal medyayı aktif olarak kullanmaktan daha etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Çalışmada, Çanakkale’de faaliyet gösteren seyahat acentalarının öncelikli olarak güncel web sitesi kullanımına önem verdikleri belirlenmiştir. Buna ek olarak acentaların sosyal medya ağlarından ağırlıklı olarak Facebook’u reklam ve tanıtım amacıyla kullandıkları sonucuna ulaşılmıştır.en_US
dc.description.abstractThe aim of this study is to determine the importance and benefits of internet for travel agents which operate in Canakkale. In addition, internet usage of travel agents is evaluated. In the study, descriptive analysis techniques have been used to define importance and advantages of the internet for travel agents. Besides, frequency analysis have been used in order to evaluate the usage of website and social media networks of travel agents. As a result of the research, it has been concluded that internet is an advantageous tool in sales and marketing efforts of travel agents. The most important advantages of internet are to carry out advertising and promoting of agents, to increase their familiarness and to affect their sales positively. Besides, it has been concluded that having an updated website is a more effective tool than using social media networks actively. In this study, it has been determined that travel agents which operate in Canakkale pay importance to using updated website primarly. In additon, it has been concluded that Facebook is the most predominantly used social media platform by travel agents for advertising and promoting.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Dr. H. İbrahim Bodur Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezien_US
dc.rights.uriinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİnterneten_US
dc.subjectSeyahat acentalarıen_US
dc.subjectSosyal medyaen_US
dc.subjectBilgi teknolojilerien_US
dc.subjectFacebooken_US
dc.subjectInterneten_US
dc.subjectTravel agentsen_US
dc.subjectSocial mediaen_US
dc.subjectInformation technologiesen_US
dc.titleİnternetin öneminin ve kullanımının seyahat acentaları perspektifinden değerlendirilmesi: Çanakkale örneğien_US
dc.title.alternativeEvaluation of importance and usage of internet from the perspective of travel agents: Canakkale caseen_US
dc.typearticleen_US
dc.authoridyen_US
dc.authoridTR146869en_US
dc.relation.ispartofGirişimcilik ve Kalkınma Dergisien_US
dc.department[Belirlenecek]en_US
dc.institutionauthor. . .en_US
dc.relation.publicationcategory. . .en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record