Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorBoz, Mustafa
dc.contributor.authorEryaman, Mustafa Yunus
dc.contributor.authorÖzkan, Çiğdem
dc.date.accessioned2016-05-02T13:41:06Z
dc.date.available2016-05-02T13:41:06Z
dc.date.issued2014-12
dc.identifier.citationBoz, M., Eryaman, M. Y. ve Özkan, Ç. (2014). Kırsal kalkınmada turizmin önemi: Nusratlı köyü örneği. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 9(2), 293-308.en_US
dc.identifier.issn1306-8946
dc.identifier.urihttp://gkd.comu.edu.tr/images/form/dosya/dosya_667577.pdf
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12428/1317
dc.description.abstractKırsal bölgelerin gelişiminde devlet kurumlarının desteği kalkınmanın sürdürülebilirliği açısından önemlidir. Günümüzde, Türkiye’de bölgesel gelişimi hızlandırmak, bölgeler arası gelişmişlik farklılıklarını dengelemek ve sürdürülebilir kılmak amacıyla bölgesel kalkınma ajansları kurulmuştur. Türkiye’deki mevcut durumdan hareketle Güney Marmara Kalkınma Ajansının kırsal kalkınma projelerine destek veren bir kurum olduğu görülmektedir. Bu çalışmada amaç 2011 yılında Güney Marmara Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen Nusratlı Köyü Turizm Kalkınma Projesinin etkilerinin ortaya çıkarılması ve bulgular neticesinde ortaya çıkan sorunlara çözüm oluşturmaktır. Bu amaçla Nusratlı köyünde yaşayan yerel halkla görüşme yapılmıştır. Çalışmada nitel araştırma desenlerinden örnek olay deseni kullanılmış veriler görüşme yöntemiyle elde edilmiştir. Elde edilen veriler betimsel analiz tekniği ile analiz edilmiştir. Analiz sonucunda, projenin hayata geçmesinden sonra yerel halkın gelir elde ettiği, sosyalleştiği, köy’de dayanışmanın arttığı ve doğal çevre ile ilgili sorunlara karşı farkındalık oluştuğu ortaya çıkmıştır.en_US
dc.description.abstractThe support of government agencies in the development of rural areas in terms of the sustainability of development is important. Todays, Turkey to accelerate regional development, to compensate for disparities between regions and sustainable regional development agencies were set up in order to make. In Turkey's South Marmara Development Agency is an organization providing support to rural development project. The aim of this study in 2011 in South Marmara Development Agency, supported by thick Nusratlı Village Tourism Development Project and the findings of the effects of uncovering is to create solutions to problems that arise as a result. For this purpose Nusratlı local people living in the village were interviewed. The study used a qualitative research design pattern of the case data were collected through interviews. The obtained data were analyzed by descriptive analysis technique. According to the results, after the realization of the project's revenue with the local people, socialize, villages and natural environment of increased solidarity against problems that occur awareness has emerged.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Dr. H. İbrahim Bodur Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezien_US
dc.rights.uriinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKırsal turizmen_US
dc.subjectKırsal kalkınmaen_US
dc.subjectÖrnek olayen_US
dc.subjectNitel araştırmaen_US
dc.subjectRural developmenten_US
dc.subjectRural tourismen_US
dc.subjectCase studyen_US
dc.subjectQualitative researchen_US
dc.titleKırsal kalkınmada turizmin önemi: Nusratlı köyü örneğien_US
dc.title.alternativeThe importance of tourism in rural development: Nusratlı village case studyen_US
dc.typearticleen_US
dc.authoridTR146869en_US
dc.authoridTR33621en_US
dc.authoridTR43527en_US
dc.relation.ispartofGirişimcilik ve Kalkınma Dergisien_US
dc.department[Belirlenecek]en_US
dc.institutionauthor. . .en_US
dc.relation.publicationcategory. . .en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record