Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorYağmur Şahin, Esin
dc.contributor.authorÇelik, Erhan
dc.date.accessioned2016-01-18T09:42:44Z
dc.date.available2016-01-18T09:42:44Z
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2015
dc.identifier.citationÇelik, E. (2015). Romanya’da okutulan ve Rumen Eğitim Bakanlığı tarafından basılan ilköğretim Türkçe ders kitaplarının yazım, noktalama yanlışlıkları ve anlatım bozuklukları bakımından incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkaleen_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12428/1282
dc.description.abstractBu araştırmada, Romanya ilköğretim okullarında okutulmakta olan Türkçe ders kitaplarındaki yazım ve noktalama yanlışlıkları ile anlatım bozuklukları incelenmiştir. Araştırmada, doküman taraması yöntemi ile elde edilen bilgiler yanlış çözümlemesi yöntemi kullanılarak yorumlanmış ve hataların nedenleri tespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırmanın problemi “Romanya ilköğretim okullarında okutulan Türkçe ders kitaplarında yer alan yazım, noktalama yanlışlıkları ve anlatım bozukluklarının sebepleri neledir?” şeklindedir. Araştırmanın evreni Romanya’da Türkçe öğretiminde kullanılan sekiz ders kitabından oluşmaktadır, bu sekiz kitap evrenin tamamını temsil etmektedir. Ders kitapları doküman tarama yöntemi kullanılarak okunmuş ve tespit edilen yanlışlar “inceme formu”na işlenmiştir. Tespit edilen yanlışlar kategorilere ayrılarak frekans tabloları oluşturulmuş, frekans (f) tablolarından ve yanlışlardan yola çıkarak yanlışlıkların hangi konularda ve hangi sınıf kitaplarında yoğunlaştığı tespit edilmiş ve yanlışlıkların nedenleri hakkında yorumlar yapılmıştır. İnceleme neticesinde ders kitaplarında yoğun bir şekilde yanlışlar bulunduğu, bu yanlışlıkların genellikle Rumen dil bilgisi kuralları ve Tatar Türkçesinin etkisiyle yapıldığı, bazı yanlışlıkların ise Türkçenin yazım kuralları hakkındaki eski bilgilerden veya yazım kuralları hakkında yanlış bilgilenmelerden kaynaklandığı tespit edilmiştir. Araştırmanın sonuç bölümünde bu yanlışlıkların giderilmesine ve araştırmacılara yönelik önerilere yer verilmiştir.en_US
dc.description.abstractThis research aims to investigate the spelling, punctuation and expression disorders in Turkish course books published for Rumanian primary schools in Rumania. Accordingly, the data gathered by document analysis was interpreted by error analysis and the reasons of errors were tried to be revealed. The universe of this research consists of eight Turkish teaching course books. These course books represent the entire universe. These books were analysed by document analysis technique and determined errors were formed to “error analysing form”. The errors were categorised and the table of frequencies were revealed. Accordingly, with reference to tables of frequency (f) and errors, it was lightened the error placement according to subjects and class levels. As a final, the interpretation process was adopted for the reasons of error making. As a conclusion, it was revealed that there were so many errors in course books of which the reasons were related to the dominance of Rumanian grammar principles and Tatar Turkish. In addition, some errors were made because of old information about Turkish spelling rules or misinformation about writing rules. In the last section of this research, some suggestions were given to researchers for eliminating these errors.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rights.uriinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectRomanyaen_US
dc.subjectTürkçe öğretimien_US
dc.subjectDers kitabıen_US
dc.subjectNoktalamaen_US
dc.subjectYazımen_US
dc.subjectAnlatım bozukluğuen_US
dc.subjectRumaniaen_US
dc.subjectTurkish teachingen_US
dc.subjectCourse booksen_US
dc.subjectSpellingen_US
dc.subjectPunctuationen_US
dc.subjectExpression errorsen_US
dc.titleRomanya’da okutulan ve Rumen Eğitim Bakanlığı tarafından basılan ilköğretim Türkçe ders kitaplarının yazım, noktalama yanlışlıkları ve anlatım bozuklukları bakımından incelenmesien_US
dc.title.alternativeSpelling, punctuation and expression errors in Turkish course books published by Rumen Ministry of education for Rumaniaen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentEnstitüler, Eğitim Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.institutionauthorÇelik, Erhanen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record