Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorAyengin, Tevhit
dc.contributor.authorGüner, Salih
dc.date.accessioned2016-01-14T06:36:24Z
dc.date.available2016-01-14T06:36:24Z
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2015
dc.identifier.citationGüner, S. (2015). İbn Rüşd’ün Bidayetü’l-Müctehid Nihayetü’l-Muktesıd adlı eserinde Ebu Yusuf, İmam Muhammed ve İmam Züfer’e nispet edilen görüşler ve bunların Hanefi mezhebi açısından değerlendirilmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkaleen_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12428/1253
dc.description.abstract“İbn Rüşd’ün Bidayetü’l-Müctehid Nihâyetü’l-Muktesıd Adlı Eserinde Ebû Yusuf, İmam Muhammed ve İmam Züfer’e Nispet Edilen Görüşler ve Bunların Hanefi Mezhebi Açısından Değerlendirilmesi” adlı tezimiz giriş ile dört bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünde İbn Rüşd, Bidâyetü’l-Müctehid, Ebû Yûsuf, İmam Muhammed ve Züfer b. Hüzeyl hakkında kısaca bilgi verilmiştir. Birinci bölümde Bidâyetü’l-müctehid’de bulunan ibâdât bölümüyle alakalı, ikinci bölümde nikâh ve boşama bölümüyle alakalı, üçüncü bölümde alış veriş bölümüyle alakalı, dördünce bölümde ukûbât bölümüyle alakalı Ebû Yûsuf, İmam Muhammed ve Züfer’e ait olan görüşler tahkik edilmiştir. Tezimizde Ebû Yûsuf, İmam Muhammed ve Züfer’e ait yetmiş altı görüş tahkik edilmiş ve bu görüşlerden dört tanesinin İbn Rüşd tarafından yanlış nakledildiği sonucuna ulaşılmıştır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rights.uriinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİbn Rüşden_US
dc.subjectBidâyetü’l-Müctehiden_US
dc.subjectEbû Yûsufen_US
dc.subjectİmam Muhammeden_US
dc.subjectZüfer b. Hüzeylen_US
dc.titleİbn Rüşd’ün Bidayetü’l-Müctehid Nihayetü’l-Muktesıd adlı eserinde Ebu Yusuf, İmam Muhammed ve İmam Züfer’e nispet edilen görüşler ve bunların Hanefi mezhebi açısından değerlendirilmesien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentEnstitüler, Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.institutionauthorGüner, Salihen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record