Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorTaşkın, Bilal
dc.date.accessioned2015-10-27T10:46:36Z
dc.date.available2015-10-27T10:46:36Z
dc.date.issued2015-09
dc.identifier.citationTaşkın, B. (2015). Abdurrahman el-Câmî’nin Risâle fi’l-vücûd adlı eserinin tercüme, tahlîli, tahlîl ve tahkîki. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 7, 73-109en_US
dc.identifier.issn2147-2521
dc.identifier.urihttp://dergipark.ulakbim.gov.tr/comuifd/article/view/5000148760/5000135352
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12428/1191
dc.description.abstractMutlak vücûdun sırf aklî bir kavram mı yoksa hâricî bir gerçeklik mi olduğu problemi Kelâm, Felsefe ve Tasavvuf disiplinleri arasında cereyan eden önemli tartışmalar arasında yer almaktadır. Tabî‘î küllîlerin dış dünyada (hâriç) gerçekliklerinin olup olmaması meselesi bu tartışmanın önemli alt başlıklarından birisidir. Kelâm ve felsefe disiplinleri tabî‘î küllîlerin dış dünyada ancak fertleri aracılığıyla var olabileceklerini savunurken sûfî nazariyeye göre tabî‘î küllîler bizzat dış dünyada var olabilirler. Bu çalışmada, Abdurrahman el-Câmî’nin, sûfî nazariyeyi tercih ederek vücûdun mevcut, tek ve tabî‘î küllî olduğunu savunduğu ve bu konuda ehl-i nazar tarafından yöneltilen itirazları tenkit ettiği risâlesi tercüme, tahkik ve tahlîl edilecektir.en_US
dc.description.abstractThe question of whether Absolute Existence is a purely rational concept or it is an external reality, takes place among the debates between the disciplines of Kalam, Philosophy and Sufism. Accordingly, whether or not natural universals have actuality in the external world is considered as one of the most important subtopics in this discussion. While Sufis argue that natural universals have personally the actuality in the external World, both of Kalam and Philosophy state that these universals have the actuality only through their actualized individuals. In this study, the epistle of Abd al- Rahman Jami, in which he preferred the approach of Sufis and disproved the evidences generated by rationalists is analyzed, translated and edited.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesien_US
dc.rights.uriinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectVücûden_US
dc.subjectTabî‘î küllîen_US
dc.subjectHâriçen_US
dc.subjectEhl-i nazaren_US
dc.subjectSûfîen_US
dc.subjectAbdurrahman el-Câmîen_US
dc.subjectAbsolute Existenceen_US
dc.subjectNatural Universalsen_US
dc.subjectExternal Worlden_US
dc.subjectRationalisten_US
dc.subjectSufien_US
dc.subjectAbd al-Rahman al-Jamien_US
dc.titleAbdurrahman el-Câmî’nin Risâle fi’l-vücûd adlı eserinin tercüme, tahlîli, tahlîl ve tahkîkien_US
dc.typearticleen_US
dc.authoridTR195033en_US
dc.relation.ispartofKilitbahir (İlahiyat Fakültesi Dergisi)en_US
dc.department[Belirlenecek]en_US
dc.institutionauthor. . .en_US
dc.relation.publicationcategory. . .en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record