Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorUrsavaş, Nazihan
dc.contributor.authorOdabaşı Çimer, Sabiha
dc.date.accessioned2015-08-10T06:35:49Z
dc.date.available2015-08-10T06:35:49Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationUrsavaş, N. ve Odabaşı Çimer, S. (2015). A New Approach in Biology Teaching: DNR-Based Teaching. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 11 (1), 261-290.en_US
dc.identifier.issn1304-9496
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12428/1055
dc.description.abstractIn recent years, widespread belief among biology teachers and educational researchers is the need of revising in-class activities for teaching meaningful scientific content and developing conceptual understanding. This belief focuses on rather than learning every piece of information; quality than quantity; making sense than memorizing; understanding than being aware of knowledge. Although the revised curriculum aims to train students in desired ways, studies on understanding and explaining biological phenomena revealed that, students have limited understanding and alternative conceptions even about the most biological processes. The implementation and the education effectiveness of new and different methods to make students love biology, teach them better, to develop a scientific conception in desired standards and ways are important. For this purpose, this study aims to find out the applicability of DNR-based teaching that was developed previously in mathematics education to teach and learn biology in digestive process and human digestive system. Keywords:en_US
dc.description.abstractBiyoloji öğretmenleri ve eğitim araştırmacıları arasında son yıllarda oluşan bilimsel bilgilerin anlamlandırılarak öğrenilmesi ve kavramsal anlamayı geliştirmede sınıf-içi etkinliklerin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğine dair yaygın inanış; bilginin her bir parçasının öğrenilmesindense, nicelikten ziyade niteliğe, ezberlemekten ziyade anlamlandırmaya, farkında olmaktan ziyade anlamaya önem vermektedir. Her ne kadar yenilenen öğretim programları, öğrencileri istenen yönde eğitmeyi ve öğretmeyi amaçlasa da biyoloji ile ilgili yapılan çalışmalar incelendiğinde, öğrencilerin en temel biyolojik süreçler hakkında bile sınırlı anlamalar ve çeşitli alternatif kavramalar geliştirdikleri, bunun yanında biyolojik olguları anlamada ve açıklamada istenmeyen anlamalara sahip oldukları görülmektedir. Öğrencilere biyolojiyi sevdirmek, daha iyi öğretmek, istenilen seviyede ve şekilde bilimsel bir anlayış geliştirebilmek için yeni ve farklı yöntemlerin biyoloji alanına da uygulanması ve etkililiğinin tespit edilmesi önemlidir. Bu amaçla, bu çalışmada daha önce matematik alanında geliştirilen EGS tabanlı öğretimin sindirim süreci ve insanda sindirim sistemi konusuna uygulanmasıyla biyoloji alanındaki uygulanabilirliği ortaya koyulmaya çalışılmıştır.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesien_US
dc.rights.uriinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDNR based teachingen_US
dc.subjectBiology teachingen_US
dc.subjectProof schemesen_US
dc.subjectEGS tabanlı öğretimen_US
dc.subjectBiyoloji öğretimien_US
dc.subjectKanıt şemalarıen_US
dc.titleA New Approach in Biology Teaching: DNR-Based Teachingen_US
dc.title.alternativeBiyoloji Eğitiminde Yeni Bir Yaklaşım: EGS Tabanlı Öğretimen_US
dc.typearticleen_US
dc.authoridTR111572en_US
dc.authoridTR200315en_US
dc.relation.ispartofEğitimde Kuram ve Uygulamaen_US
dc.department[Belirlenecek]en_US
dc.institutionauthor. . .en_US
dc.relation.publicationcategory. . .en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record