Advanced Search

Now showing items 1-1 of 1

    • Çuvaş Türkçesinde iki ögeli ad öbeklerinin iç yapısı 

      Eriş Karaoğlan, Bahar (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2018)
      Bu çalışma, Çuvaş Türkçesinde ad-ad dizimindeki öbeklerin yapılarını, iç yapılarını ve unsurlarının arasındaki anlam bilimsel ilişkileri betimlemektedir. Ayrıca çalışma, Belirleyici Öbeği Varsayımı'nın Çuvaş Türkçesi için ...