Advanced Search

Now showing items 1-1 of 1

    • Türk Resim Sanatında Renk Kullanımı 

      Baydemir Dabanlı, Güliz (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2017-10-30)
      Türk minyatür sanatında biçime yaklaşım ve renge kısaca değinilerek, Türk resim sanatında akımlar, gruplar ve bireyler bağlamında renk; 19. yüzyıl ressamları- İlk Türk ressamları, Çağdaş Türk resminin ilk dönemi – 1914 / ...