Advanced Search

Now showing items 1-1 of 1

    • Kavânîn-i Yeniçeriyân (İnceleme-metin-dizin) 

      Özbek, Özgül (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2017)
      Kavânîn-i Yeniçeriyân adlı yazma eser Osmanlı tarihi araştırmacılarının yakından tanıdığı, içerdiği bilgilere sıklıkla başvurduğu önemli bir bilimsel kaynaktır. Bu çalışma, söz konusu eserin Rusya Bilimler Akademisi A.249 ...